Processos de selecció i provisió

Convocatòries Lliures

Cossos Generals

  • No hi ha convocatòries vigents

Cossos específics

  • No hi ha convocatòries vigents

Convocatòries resoltes

  • Proves selectives d’accés al subgrup C2, dels cossos generals, pel torn lliure, per a l’ingrés de l’escala d’auxiliars administratius (18 de març de 2008)
  • Proves selectives per a l’ingrés a l’escala de tècnics especialistes de la UIB, subgrup C1, dels cossos específics, pel torn lliure (9 de maig de 2008)

Promocions internes i altres sistemes de provisió