Borsa de Treball

Normativa

Convocatòria

Ofertes de treball

Consulta la borsa de treball

Consulta directament la borsa de treball per DNI

* Afectats per la disposició transitòria de l'Acord normatiu.

Borsa de treball de la UIB - Altres categories
NIF Illa Estat
* 05252153B Mallorca Inactiu
* 43054985C Mallorca Inactiu
* 43086275F Mallorca Inactiu
* 43094000G Mallorca Inactiu
* 33996369T Mallorca Inactiu
* 43010863N Mallorca Inactiu
* 43111519C Mallorca Inactiu
* 43138604B Mallorca Inactiu
* 43132221E Mallorca Inactiu
* 43147931T Mallorca Inactiu
* 43164255V Mallorca Inactiu
* 47250103F Mallorca Inactiu
* 78214446W Mallorca Inactiu
* 43103831Z Mallorca Inactiu
* 41510936F Mallorca Inactiu
* 34069074W Mallorca Inactiu
1 * 43107664Y Mallorca Actiu
* 44328474E Mallorca Inactiu
* 43071598G Mallorca Inactiu
* 43183966V Mallorca Inactiu
* 43071970P Mallorca Inactiu
* 34068643P Mallorca Inactiu
* 43157986G Mallorca Inactiu
* 41510295X Mallorca Inactiu
* 43133434Q Mallorca Inactiu
* 37336410G Mallorca Inactiu
* 43125792X Mallorca Inactiu
* 43093360P Mallorca Inactiu
* 43137221P Mallorca Inactiu
* 43156535W Mallorca Inactiu
* 43108241P Mallorca Inactiu
* 43147588W Mallorca Inactiu
* 43012256W Mallorca Inactiu
* 43158445A Mallorca Inactiu
2 * 43139999A Mallorca Actiu
* 43186367A Mallorca Inactiu
3 * 41571865D Mallorca Actiu
4 * 43211715M Mallorca Actiu
* 43145505N Mallorca Inactiu
* 52706882J Mallorca Inactiu
* 78220597N Mallorca Inactiu
* 43206521D Mallorca Inactiu
* 41573625K Mallorca Inactiu
* 43113968P Mallorca Inactiu
* 43179970T Mallorca Inactiu
* 43199865T Mallorca Inactiu
* 43187545P Mallorca Inactiu
* 41520714X Mallorca Inactiu
* 43219613Z Mallorca Inactiu
* 41520321P Mallorca Inactiu
* 43175091C Mallorca Inactiu
* 43189554Q Mallorca Inactiu
* 43189673C Mallorca Inactiu
* 49919410A Mallorca Inactiu
* 41538630D Mallorca Inactiu
Borsa de treball de la UIB - Auxiliar administratiu
NIF Illa Estat
* 42943948G Mallorca Inactiu
* 42956383L Mallorca Inactiu
* 42971111G Mallorca Inactiu
* 36937453M Mallorca Inactiu
* 43026538R Mallorca Inactiu
* 43088809B Mallorca Inactiu
* 42982419L Mallorca Inactiu
* 43098555M Mallorca Inactiu
* 44325066H Mallorca Inactiu
* 43070096C Mallorca Inactiu
* 43119253A Mallorca Inactiu
* 43158457S Mallorca Inactiu
* 43095228J Mallorca Inactiu
* 78205155A Mallorca Inactiu
* 43064791M Mallorca Inactiu
* 43123740M Mallorca Inactiu
* 43120103W Mallorca Inactiu
* 42966881Y Mallorca Inactiu
* 43150795N Mallorca Inactiu
* 43050556F Mallorca Inactiu
* 43095607R Mallorca Inactiu
* 78213122N Mallorca Inactiu
* 46950596Y Mallorca Inactiu
* 43106839D Mallorca Inactiu
* 44328474E Mallorca Inactiu
* 31707064T Mallorca Inactiu
* 43033226L Mallorca Inactiu
* 43053100K Mallorca Inactiu
* 43133747F Mallorca Inactiu
* 18236411X Mallorca Inactiu
* 41507378Z Mallorca Inactiu
* 43113022M Mallorca Inactiu
* 43043142E Mallorca Inactiu
* 43095173G Mallorca Inactiu
* 43133627W Mallorca Inactiu
* 43089166T Mallorca Inactiu
* 43068136S Mallorca Inactiu
* 37338913T Mallorca Inactiu
* 43005955A Mallorca Exclòs
* 05374205W Mallorca Inactiu
* 18236912M Mallorca Inactiu
* 43128034K Mallorca Inactiu
* 43108240F Mallorca Inactiu
* 43066293N Mallorca Inactiu
* 43135489R Mallorca Inactiu
* 43052438A Mallorca Inactiu
* 78199486S Mallorca Inactiu
* 41745603M Mallorca Inactiu
* 43168530Z Mallorca Inactiu
* 43116947C Mallorca Inactiu
* 43055321B Mallorca Inactiu
* 41459684E Mallorca Inactiu
* 43033319C Mallorca Inactiu
* 52177786D Mallorca Inactiu
* 18236705M Mallorca Exclòs
* 43009495R Mallorca Inactiu
* 43155421S Mallorca Inactiu
* 43071243V Mallorca Inactiu
* 41524403L Mallorca Inactiu
* 43108241P Mallorca Inactiu
* 43132538V Mallorca Inactiu
* 43119777K Mallorca Inactiu
* 37340597M Mallorca Inactiu
* 43012256W Mallorca Inactiu
* 43086132W Mallorca Inactiu
* 46955211K Mallorca Inactiu
* 43182303X Mallorca Inactiu
1 * 41742302Q Menorca Actiu
* 43141795G Mallorca Inactiu
* 43170440S Mallorca Inactiu
* 78213193Z Mallorca Inactiu
* 43098885J Mallorca Inactiu
* 43046507Y Mallorca Inactiu
* 43036865R Mallorca Inactiu
* 41536302G Mallorca Inactiu
* 43006520Q Mallorca Inactiu
* 20046309S Mallorca Inactiu
* 43162287G Mallorca Inactiu
* 78206694R Mallorca Inactiu
* 43112814G Mallorca Inactiu
* 43056452S Mallorca Inactiu
* 43142980V Mallorca Inactiu
* 43092674N Mallorca Inactiu
* 46951071K Mallorca Inactiu
* 43180247R Mallorca Inactiu
* 43146467P Mallorca Inactiu
* 78213929Z Mallorca Inactiu
* 37335033F Mallorca Inactiu
* 41520441J Mallorca Inactiu
* 43211414A Mallorca Inactiu
* 43160855K Mallorca Inactiu
* 43167005F Mallorca Inactiu
* 43189916X Mallorca Inactiu
* 43104415T Mallorca Exclòs
* 08828513D Mallorca Inactiu
33996369T Mallorca Inactiu
43135834R Mallorca Inactiu
43048757W Mallorca Inactiu
43093616B Mallorca Inactiu
43183063B Mallorca Inactiu
44328165N Mallorca Inactiu
43129163T Mallorca Inactiu
41459684E Mallorca Inactiu
43145316F Mallorca Inactiu
18222402P Mallorca Inactiu
43202264F Mallorca Inactiu
43133830K Mallorca Inactiu
43103869Y Mallorca Inactiu
43055655T Mallorca Exclòs
43114609M Mallorca Inactiu
43160678M Mallorca Inactiu
43136989Y Mallorca Inactiu
43039700F Mallorca Inactiu
43185515W Mallorca Inactiu
20038954C Mallorca Inactiu
41459687W Eivissa i Formentera Inactiu
33324107M Mallorca Inactiu
43154419W Mallorca Inactiu
43163813N Mallorca Inactiu
43139902K Mallorca Inactiu
43097634G Mallorca Inactiu
46618683Y Eivissa i Formentera Inactiu
52776008R Mallorca Exclòs
43099847D Mallorca Exclòs
43196140R Mallorca Inactiu
2 41492804E Menorca Actiu
43539899W Mallorca Inactiu
41449067P Mallorca-Eivissa i Formentera Inactiu
78206680X Mallorca Inactiu
43162547B Mallorca Inactiu
78216753D Mallorca Inactiu
43139528S Mallorca Inactiu
43111107E Mallorca Inactiu
34069827L Mallorca Inactiu
43066700M Mallorca Inactiu
3 43130147H Mallorca Actiu
4 43164564G Mallorca Actiu
5 43151983G Mallorca Actiu
6 43067371D Mallorca Actiu
7 43121700N Mallorca Actiu
8 43056666E Mallorca Actiu
9 43160937B Mallorca Actiu
43157986G Mallorca Inactiu
10 43096549T Mallorca Actiu
43060712C Mallorca Inactiu
43038349J Mallorca Inactiu
11 42221093Q Mallorca Actiu
12 78207706R Mallorca Actiu
13 43053671V Mallorca Actiu
14 43097006C Mallorca Actiu
15 43076654T Mallorca Actiu
16 41741609J Menorca Actiu
43110442R Mallorca Inactiu
17 43214565A Mallorca Actiu
43098219Z Mallorca Inactiu
18 43076086F Mallorca Actiu
19 37339289P Mallorca Actiu
20 43151925S Mallorca Actiu
41450725X Eivissa i Formentera Inactiu
21 43088077S Mallorca Actiu
22 43014873C Mallorca Actiu
23 43153632C Mallorca Actiu
24 43125197J Mallorca Actiu
43149255J Mallorca Inactiu
25 43177427X Mallorca Actiu
26 43113351N Mallorca Actiu
27 43007419H Mallorca Actiu
28 43148700X Mallorca Actiu
29 43111750K Mallorca Actiu
30 43102913Q Mallorca Actiu
31 43060708Q Mallorca Actiu
32 38129910G Mallorca Actiu
33 41453403C Eivissa i Formentera Actiu
34 43167633Z Mallorca Actiu
35 43140989G Mallorca Actiu
36 43208532L Mallorca Actiu
37 43123904P Mallorca Actiu
38 43139999A Mallorca Actiu
39 37340929S Mallorca Actiu
40 41573391V Mallorca Actiu
43200558A Mallorca Inactiu
41 43139256L Mallorca Actiu
42 43139100R Mallorca Actiu
43 43065050B Mallorca Actiu
44 78214518M Mallorca Actiu
45 41460347H Eivissa i Formentera Actiu
46 37339540Y Mallorca Actiu
47 42981316C Mallorca Actiu
48 43146178H Mallorca Actiu
43169171B Mallorca i Menorca Inactiu
49 43179020Q Mallorca Actiu
50 43171084S Mallorca Actiu
51 43195076H Mallorca Actiu
52 46952474K Eivissa i Formentera Actiu
53 43054446X Mallorca Actiu
54 43093694C Mallorca Actiu
55 78213924D Mallorca Actiu
56 43159575Y Mallorca Actiu
43103266R Mallorca Inactiu
57 43043448Y Mallorca Actiu
58 43171054P Mallorca Actiu
59 43113385T Mallorca Actiu
60 43123101X Mallorca Actiu
61 41741453H Menorca Actiu
62 41496399Y Menorca Actiu
63 43067714F Mallorca Actiu
64 43008077D Mallorca Actiu
65 43185455B Mallorca Actiu
66 43024396K Mallorca Actiu
43183966V Mallorca Inactiu
67 43119801E Mallorca Actiu
68 43074477P Mallorca Actiu
69 18220753S Mallorca Actiu
70 43019956C Mallorca Actiu
71 43100046R Mallorca Actiu
72 78217445B Mallorca Actiu
73 43201739B Mallorca Actiu
74 43082186N Mallorca Actiu
75 46468916S Menorca Actiu
76 41522209X Mallorca Actiu
77 43109444S Mallorca Actiu
78 43134537S Mallorca Actiu
79 43113711G Mallorca Actiu
75017436S Mallorca Inactiu
80 43087712H Mallorca Actiu
81 43165919W Mallorca Actiu
82 43087563F Mallorca Actiu
83 78221102B Mallorca Actiu
84 46958775C Mallorca Actiu
85 43050268H Mallorca Actiu
86 43093253Q Mallorca Actiu
87 41740200F Menorca Actiu
88 43143704M Mallorca Actiu
89 34066090P Mallorca Actiu
90 43050975N Mallorca Actiu
91 41497284V Menorca Actiu
92 41521029A Mallorca Actiu
93 43172532Z Mallorca Actiu
94 43154121A Mallorca Actiu
95 43059171C Mallorca Actiu
96 43064559A Mallorca Actiu
97 34065509W Mallorca Actiu
98 43144407H Mallorca Actiu
99 78218010R Mallorca Actiu
100 43153968B Mallorca Actiu
101 43235800D Mallorca Actiu
102 43094079Z Mallorca Actiu
103 43074704M Mallorca Actiu
104 43130016W Mallorca Actiu
105 43103983M Mallorca Actiu
106 43083797J Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
43141509H Mallorca Inactiu
107 43182131E Mallorca Actiu
108 43054869L Mallorca Actiu
109 43197082T Mallorca Actiu
110 78213721J Mallorca Actiu
111 43174647J Mallorca Actiu
112 43152553E Mallorca Actiu
113 41085698Q Mallorca Actiu
114 43195358R Mallorca Actiu
115 52737521Q Eivissa i Formentera Actiu
116 47704230E Mallorca Actiu
117 46128639T Mallorca Actiu
43094861Z Mallorca Inactiu
118 47254207V Eivissa i Formentera Actiu
119 43130499W Mallorca Actiu
120 50691068B Mallorca Actiu
121 43170430M Mallorca Actiu
122 43158503S Mallorca Actiu
123 44325820J Mallorca Actiu
124 37342912C Mallorca Actiu
125 73394504D Mallorca Actiu
18221002B Mallorca Inactiu
126 43105888R Mallorca Actiu
127 46951633P Eivissa i Formentera Actiu
128 42997069H Mallorca Actiu
129 43139127M Mallorca Actiu
130 43084947J Mallorca Actiu
131 15939302A Mallorca Actiu
132 52825748S Mallorca Actiu
133 43106106N Mallorca Actiu
134 41538903Y Mallorca Actiu
135 43101147K Mallorca Actiu
136 43049575S Mallorca Actiu
137 18233619R Mallorca Actiu
138 43482597Q Mallorca Actiu
139 43081217D Mallorca Actiu
140 41735330J Menorca Actiu
141 43126831Z Mallorca Actiu
142 43476049T Mallorca Actiu
143 43109366Y Mallorca Actiu
144 43185370H Mallorca Actiu
145 43180417X Mallorca Actiu
146 43052009B Mallorca Actiu
147 43174334E Mallorca Actiu
148 43151370N Mallorca Actiu
149 43211476L Mallorca Actiu
150 43127227L Mallorca Actiu
151 43006579Y Mallorca Actiu
152 43155786N Mallorca Actiu
153 43107659R Mallorca Actiu
154 43076816R Mallorca Actiu
43189554Q Mallorca Inactiu
155 43127044C Mallorca Actiu
156 43151484B Mallorca Actiu
157 43530272N Mallorca Actiu
158 42981648F Mallorca Actiu
159 43111755A Mallorca Actiu
160 43147723E Mallorca Actiu
161 41572297G Mallorca Actiu
162 43061270A Mallorca Actiu
163 41520259S Mallorca Actiu
164 43218549P Mallorca Actiu
165 43145247F Mallorca Actiu
166 43166013G Mallorca Actiu
167 43125814D Mallorca Actiu
168 78221879Y Mallorca Actiu
169 43105373S Mallorca Actiu
170 47065058C Mallorca Actiu
171 47257019T Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
172 44997069F Mallorca Actiu
173 43176772E Mallorca Actiu
174 43015563C Mallorca Actiu
175 43154948W Mallorca Actiu
176 43080936G Mallorca Actiu
177 41461427V Mallorca Actiu
178 47251153E Eivissa i Formentera Actiu
179 43154104D Mallorca Actiu
180 78214043J Mallorca Actiu
181 46950451E Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
182 43117635H Mallorca Actiu
183 43112397R Mallorca Actiu
184 43092488X Mallorca Actiu
185 43118252Z Mallorca Actiu
186 78220424T Mallorca Actiu
187 43211216N Mallorca Actiu
188 41452488W Eivissa i Formentera Actiu
189 43088141X Mallorca Actiu
190 43132224W Mallorca Actiu
191 43205132T Mallorca Actiu
192 43113163P Mallorca Actiu
193 43143996K Mallorca Actiu
194 43073871T Mallorca Actiu
195 43136101S Mallorca Actiu
196 43129169Y Mallorca Actiu
197 43003044J Mallorca Actiu
198 43101242R Mallorca Actiu
199 46985313Q Mallorca Actiu
200 43101823F Mallorca Actiu
43149901S Mallorca Inactiu
201 41500359X Menorca Actiu
202 43139592X Mallorca Actiu
203 41586079D Mallorca Actiu
204 43171238P Mallorca Actiu
205 43068040B Mallorca Actiu
206 37341067S Mallorca Actiu
207 41452991E Eivissa i Formentera Actiu
208 43135530L Mallorca Actiu
209 43206005E Mallorca Actiu
210 43101666B Mallorca Actiu
211 46956789N Eivissa i Formentera Actiu
212 43110583G Mallorca Actiu
213 43207327X Mallorca Actiu
214 43074531Q Mallorca Actiu
215 41745280G Menorca Actiu
216 43070861A Mallorca Actiu
217 43194462W Mallorca Actiu
218 43102394A Mallorca Actiu
219 43145504B Mallorca Actiu
220 43135719R Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
221 43210726M Mallorca Actiu
222 43224820T Mallorca Actiu
223 43051002Q Mallorca Actiu
224 43148024R Mallorca Actiu
225 41535965N Mallorca Actiu
Borsa de treball de la UIB - Auxiliar de serveis
NIF Illa Estat
* 41502795P Mallorca Inactiu
* 43118635Y Mallorca Inactiu
* 42958995D Mallorca Inactiu
* 42974784C Mallorca Inactiu
* 41443666N Mallorca Inactiu
* 78207242C Mallorca Inactiu
* 43064066Q Mallorca Inactiu
* 43202264F Mallorca Inactiu
* 18232050L Mallorca Inactiu
* 43171466Y Mallorca Inactiu
* 42983535P Mallorca Inactiu
* 37340597M Mallorca Inactiu
* 43198702X Mallorca Inactiu
* 75017436S Mallorca Inactiu
* 43006520Q Mallorca Inactiu
* 42986750A Mallorca Inactiu
* 43098219Z Mallorca Inactiu
* 43118724A Mallorca Inactiu
* 43005310W Mallorca Inactiu
* 43134655H Mallorca Inactiu
* 43089702F Mallorca Inactiu
* 43132538V Mallorca Inactiu
44328165N Mallorca Inactiu
43129163T Mallorca Inactiu
43126052V Mallorca Inactiu
43183063B Mallorca Inactiu
43093616B Mallorca Inactiu
43153968B Mallorca Inactiu
43146467P Mallorca Inactiu
46742585F Mallorca Inactiu
46950596Y Eivissa i Formentera Inactiu
43134537S Mallorca Inactiu
43060712C Mallorca Inactiu
43162547B Mallorca Inactiu
18221002B Mallorca Inactiu
1 47065058C Mallorca Actiu
52776008R Mallorca Inactiu
2 42995742W Mallorca Actiu
43149255J Mallorca Inactiu
3 41085698Q Mallorca Actiu
4 43119055N Mallorca Actiu
5 41461427V Mallorca Actiu
6 43530272N Mallorca Actiu
7 43093694C Mallorca Actiu
8 43167438A Mallorca Actiu
9 43076654T Mallorca Actiu
10 43039700F Mallorca Actiu
43142980V Mallorca Inactiu
11 43025021W Mallorca Actiu
12 43139999A Mallorca Actiu
13 43096549T Mallorca Actiu
14 18222402P Mallorca Actiu
15 43130016W Mallorca Actiu
16 43147723E Mallorca Actiu
17 43076665B Mallorca Actiu
18 43076086F Mallorca Actiu
19 43067173H Mallorca Actiu
20 43160937B Mallorca Actiu
21 43103983M Mallorca Actiu
22 43123101X Mallorca Actiu
23 43074477P Mallorca Actiu
24 46719776Z Mallorca Actiu
25 43482597Q Mallorca Actiu
26 43109366Y Mallorca Actiu
27 46985313Q Mallorca Actiu
28 41496399Y Menorca Actiu
34069827L Mallorca Inactiu
29 43203974S Mallorca Actiu
43189554Q Mallorca Inactiu
30 43152553E Mallorca Actiu
31 37342912C Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
32 43120321J Mallorca Actiu
43141509H Mallorca Inactiu
33 43075142Y Mallorca Actiu
34 43059171C Mallorca Actiu
35 46468916S Menorca Actiu
43143795G Mallorca Inactiu
36 47257044W Eivissa i Formentera Actiu
37 43174334E Mallorca Actiu
38 43191882K Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
39 43101147K Mallorca Actiu
40 43225087Z Mallorca Actiu
41 43080963P Mallorca Actiu
42 43111755A Mallorca Actiu
43 18221241C Mallorca Actiu
44 11436795E Mallorca Actiu
45 38095157G Menorca Actiu
46 43074704M Mallorca Actiu
47 73394504D Mallorca Actiu
48 46601233J Mallorca Actiu
49 43053671V Mallorca Actiu
50 43230605N Mallorca Actiu
78213929Z Mallorca Inactiu
51 43182131E Mallorca Actiu
52 43015786J Mallorca Actiu
43036865R Mallorca Inactiu
53 43151484B Mallorca Actiu
46951071K Eivissa i Formentera Inactiu
43149901S Mallorca Inactiu
54 43154121A Mallorca Actiu
55 43084724C Mallorca Actiu
56 43174332C Mallorca Actiu
43094861Z Mallorca Inactiu
57 43117635H Mallorca Actiu
58 43167110C Mallorca Actiu
59 43180417X Mallorca Actiu
60 78220424T Mallorca Actiu
61 43067855X Mallorca Actiu
62 43135530L Mallorca Actiu
63 41540325W Mallorca Actiu
64 43200601T Mallorca Actiu
65 43169219J Mallorca Actiu
66 43052009B Mallorca Actiu
67 43156129X Mallorca Actiu
68 43151621X Mallorca Actiu
69 43097584T Mallorca Actiu
70 44325820J Mallorca Actiu
71 41501742J Menorca Actiu
72 46956789N Eivissa i Formentera Actiu
73 43210919Z Mallorca Actiu
74 43074531Q Mallorca Actiu
75 43154948W Mallorca Actiu
76 43084247A Mallorca Actiu
77 AAF508609 Mallorca Actiu
Borsa de treball de la UIB - Auxiliar de serveis bibliotecaris
NIF Illa Estat
* 43121799L Mallorca Inactiu
* 43116554H Mallorca Inactiu
* 43077054D Mallorca Inactiu
* 43141134B Mallorca Inactiu
* 43121246H Mallorca Inactiu
* 13779425X Mallorca Inactiu
* 43144953N Mallorca Inactiu
* 43160938N Mallorca Inactiu
* 43151423L Mallorca Inactiu
* 17201863W Mallorca Inactiu
* 43016617Q Mallorca Inactiu
* 43158593J Mallorca Exclòs
* 43099382G Mallorca Inactiu
* 43130759D Mallorca Inactiu
* 43102580M Mallorca Inactiu
* 43009495R Mallorca Inactiu
* 41742264R Mallorca Inactiu
* 37340597M Mallorca Inactiu
* 18225882S Mallorca Inactiu
* 41740005L Mallorca Inactiu
* 43006520Q Mallorca Inactiu
* 43132538V Mallorca Inactiu
* 43141509H Mallorca Inactiu
* 43124169C Mallorca Inactiu
33996369T Mallorca Inactiu
43097634G Mallorca Inactiu
43169171B Mallorca Inactiu
43124169C Mallorca Inactiu
43157986G Mallorca Inactiu
43105407A Mallorca Exclòs
37338075J Mallorca Inactiu
43139528S Mallorca Inactiu
43172680R Mallorca Inactiu
18224023L Mallorca Inactiu
37338104L Mallorca Inactiu
43126831Z Mallorca Inactiu
43178794C Mallorca Inactiu
43215678N Mallorca Inactiu
43159635C Mallorca Inactiu
43093616B Mallorca Inactiu
41459684E Mallorca Inactiu
43183063B Mallorca Inactiu
1 43191782J Mallorca Actiu
75017436S Mallorca Inactiu
2 43176438X Mallorca Actiu
3 18236347S Mallorca Actiu
4 43127227L Mallorca Actiu
43186367A Mallorca Inactiu
5 43177112V Mallorca Actiu
6 41538903Y Mallorca Actiu
7 43167161W Mallorca Actiu
43129163T Mallorca Inactiu
8 43100956Z Mallorca Actiu
9 41535124E Mallorca Actiu
10 43127044C Mallorca Actiu
43149255J Mallorca Inactiu
11 43142826R Mallorca Actiu
12 43121332N Mallorca Actiu
13 78212868B Mallorca Actiu
14 41085698Q Mallorca Actiu
43185515W Mallorca Inactiu
15 46343171B Mallorca Actiu
43142980V Mallorca Inactiu
16 34066827D Mallorca Actiu
17 43037987L Mallorca Actiu
18 43079196N Mallorca Actiu
43114609M Mallorca Inactiu
19 43174373S Mallorca Actiu
20 43134537S Mallorca Actiu
21 43154121A Mallorca Actiu
22 43053671V Mallorca Actiu
43143795G Mallorca Inactiu
23 78216114Z Mallorca Actiu
24 41520352Q Mallorca Actiu
25 43136623P Mallorca Actiu
26 43139100R Mallorca Actiu
27 78212042J Mallorca Actiu
28 43208610M Mallorca Actiu
29 43118724A Mallorca Actiu
30 43129922T Mallorca Actiu
31 43171238P Mallorca Actiu
32 43025021W Mallorca Actiu
33 43123476V Mallorca Actiu
34 43181164K Mallorca Actiu
35 43144403Z Mallorca Actiu
43146467P Mallorca Inactiu
34069827L Mallorca Inactiu
36 43118151M Mallorca Actiu
43162547B Mallorca Inactiu
37 43083797J Mallorca Actiu
38 37342912C Mallorca Actiu
39 43106106N Mallorca Actiu
40 78217056J Mallorca Actiu
41 43209920G Mallorca Actiu
42 43102796Z Mallorca Actiu
43 43123101X Mallorca Actiu
44 50691068B Mallorca Actiu
18221002B Mallorca Inactiu
45 43093253Q Mallorca Actiu
46 43180557N Mallorca Actiu
47 43139999A Mallorca Actiu
43098219Z Mallorca Inactiu
48 43167438A Mallorca Actiu
49 43167110C Mallorca Actiu
50 43144407H Mallorca Actiu
51 43234089T Mallorca Actiu
52 46719776Z Mallorca Actiu
53 11436795E Mallorca Actiu
54 43191882K Mallorca Actiu
55 43130499W Mallorca Actiu
56 41535965N Mallorca Actiu
57 07962553E Mallorca Actiu
58 43196025R Mallorca Actiu
59 43153632C Mallorca Actiu
60 43110398A Mallorca Actiu
61 43182131E Mallorca Actiu
62 43172471E Mallorca Actiu
63 73394504D Mallorca Actiu
64 18221241C Mallorca Actiu
65 43229126M Mallorca Actiu
66 41742302Q Mallorca Actiu
67 43117635H Mallorca Actiu
68 43155786N Mallorca Actiu
69 43094758A Mallorca Actiu
43149901S Mallorca Inactiu
70 41520161D Mallorca Actiu
43038349J Mallorca Inactiu
71 43074477P Mallorca Actiu
72 41570717B Mallorca Actiu
73 41536511Y Mallorca Actiu
74 43210446R Mallorca Actiu
75 43019956C Mallorca Actiu
76 43081408Q Mallorca Actiu
43189554Q Mallorca Inactiu
77 43050268H Mallorca Actiu
78 43205132T Mallorca Actiu
79 47829971E Mallorca Actiu
80 34065509W Mallorca Actiu
81 43130016W Mallorca Actiu
82 46464645E Mallorca Actiu
43180247R Mallorca Inactiu
83 43007922S Mallorca Actiu
84 43205463D Mallorca Actiu
85 43143704M Mallorca Actiu
86 43167565S Mallorca Actiu
87 43137194G Mallorca Actiu
88 78217000A Mallorca Actiu
89 43126128R Mallorca Actiu
90 43074704M Mallorca Actiu
91 43145504B Mallorca Actiu
92 43111755A Mallorca Actiu
93 43210613F Mallorca Actiu
94 43140491N Mallorca Actiu
95 78220424T Mallorca Actiu
96 43100046R Mallorca Actiu
97 43180417X Mallorca Actiu
98 18235962K Mallorca Actiu
99 43111708W Mallorca Actiu
100 43082988D Mallorca Actiu
101 37341067S Mallorca Actiu
102 43235800D Mallorca Actiu
103 43156129X Mallorca Actiu
104 43200601T Mallorca Actiu
105 78216918J Mallorca Actiu
106 43118252Z Mallorca Actiu
107 43000821K Mallorca Actiu
108 43125635Z Mallorca Actiu
109 43111083K Mallorca Actiu
110 43142109C Mallorca Actiu
111 43222880S Mallorca Actiu
112 43116765E Mallorca Actiu
113 44326906H Mallorca Actiu
114 43124122L Mallorca Actiu
115 78208234T Mallorca Actiu
116 39704554E Mallorca Actiu
117 43078055K Mallorca Actiu
118 43165570K Mallorca Actiu
119 43062623E Mallorca Actiu
Borsa de treball de la UIB - Oficial de laboratori
NIF Illa Estat
* 43110012P Mallorca Inactiu
* 43045687Z Mallorca Inactiu
1 * 43234238B Mallorca Actiu
* 42994157G Mallorca Inactiu
* 43088665M Mallorca Inactiu
* 43009184N Mallorca Inactiu
* 78215950B Mallorca Inactiu
2 * 41505019R Mallorca Actiu
* 78215258D Mallorca Inactiu
* 43146311J Mallorca Inactiu
* 43093268P Mallorca Inactiu
* 43041541P Mallorca Inactiu
* 78210266P Mallorca Inactiu
* 43102352F Mallorca Inactiu
* 43119405V Mallorca Inactiu
3 * 78219924Y Mallorca Actiu
* 43005223F Mallorca Inactiu
* 45489839W Mallorca Inactiu
* 43001904T Mallorca Inactiu
* 43116498P Mallorca Inactiu
* 43214237C Mallorca Inactiu
* 41538537P Mallorca Inactiu
* 43149216C Mallorca Inactiu
* 43149901S Mallorca Inactiu
4 72502184C Mallorca Actiu
5 43211721B Mallorca Actiu
6 43189236C Mallorca Actiu
7 43119055N Mallorca Actiu
8 43164960D Mallorca Actiu
9 46742585F Mallorca Actiu
10 43038536Q Mallorca Actiu
11 43737269D Mallorca Actiu
12 43146661H Mallorca Actiu
13 43136989Y Mallorca Actiu
14 43192125B Mallorca Actiu
15 43051539R Mallorca Actiu
16 43195401K Mallorca Actiu
17 45372412J Mallorca Actiu
18 43210049H Mallorca Actiu
19 43097497M Mallorca Actiu
Borsa de treball de la UIB - Tèc. especialista en TIC
NIF Illa Estat
* 43177931P Mallorca Inactiu
* 18224625T Mallorca Inactiu
* 43080977E Mallorca Inactiu
* 43157008S Mallorca Inactiu
* 43128188Z Mallorca Inactiu
* 43118201D Mallorca Inactiu
* 78212264M Mallorca Inactiu
* 43152206C Mallorca Inactiu
* 43121959H Mallorca Inactiu
* 43118108P Mallorca Inactiu
* 43162516A Mallorca Inactiu
* 26220895K Mallorca Inactiu
* 78210005T Mallorca Inactiu
* 46953636X Mallorca Inactiu
* 43163538J Mallorca Inactiu
* 43195777Y Mallorca Inactiu
* 43174535Q Mallorca Inactiu
* 18225882S Mallorca Inactiu
* 43228356V Mallorca Inactiu
* X8875481B Mallorca Inactiu
* 43143454P Mallorca Inactiu
* 43207572W Mallorca Inactiu
* X8345907N Mallorca Inactiu
* 43192309B Mallorca Inactiu
* 43230726H Mallorca Inactiu
43164255V Mallorca Inactiu
37336279B Mallorca Inactiu
43032876Z Mallorca Inactiu
43102790P Mallorca Inactiu
43141344Z Mallorca Inactiu
43172440Z Mallorca Inactiu
1 43109248A Mallorca Actiu
2 43116439H Mallorca Actiu
3 43094748Q Mallorca Actiu
4 43151925S Mallorca Actiu
5 43056666E Mallorca Actiu
43172680R Mallorca Inactiu
6 43150402X Mallorca Actiu
7 41461427V Mallorca Actiu
8 78215408K Mallorca Actiu
9 39185618N Mallorca Actiu
10 78213360C Mallorca Actiu
11 43147620B Mallorca Actiu
12 18226763E Mallorca Actiu
13 43145598J Mallorca Actiu
14 43119221V Mallorca Actiu
15 43211476L Mallorca Actiu
16 43210315P Mallorca Actiu
17 43224923B Mallorca Actiu
18 78213853F Mallorca Actiu
19 43092832D Mallorca Actiu
20 43156656P Mallorca Actiu
17 de desembre 2018 10:08:37 CET