Borsa de Treball

Normativa

Convocatòria

Ofertes de treball

Consulta la borsa de treball

Consulta directament la borsa de treball per DNI

* Afectats per la disposició transitòria de l'Acord normatiu.

Borsa de treball de la UIB, altres categories
NIF Cognoms i nom Illa Estat
05252153B * Mallorca Inactiu
43054985C * Mallorca Inactiu
43086275F * Mallorca Inactiu
43094000G * Mallorca Inactiu
33996369T * Mallorca Inactiu
43010863N * Mallorca Inactiu
43111519C * Mallorca Inactiu
43138604B * Mallorca Inactiu
43132221E * Mallorca Inactiu
43147931T * Mallorca Inactiu
43164255V * Mallorca Inactiu
47250103F * Mallorca Inactiu
78214446W * Mallorca Inactiu
43103831Z * Mallorca Inactiu
41510936F * Mallorca Inactiu
34069074W * Mallorca Inactiu
1 43107664Y * Mallorca Actiu
44328474E * Mallorca Inactiu
43071598G * Mallorca Inactiu
43183966V * Mallorca Inactiu
43071970P * Mallorca Inactiu
34068643P * Mallorca Inactiu
43157986G * Mallorca Inactiu
41510295X * Mallorca Inactiu
43133434Q * Mallorca Inactiu
37336410G * Mallorca Inactiu
43125792X * Mallorca Inactiu
43093360P * Mallorca Inactiu
43137221P * Mallorca Inactiu
43156535W * Mallorca Inactiu
43108241P * Mallorca Inactiu
43147588W * Mallorca Inactiu
43012256W * Mallorca Inactiu
43158445A * Mallorca Inactiu
2 43139999A * Mallorca Actiu
43186367A * Mallorca Inactiu
3 41571865D * Mallorca Actiu
4 43211715M * Mallorca Actiu
43145505N * Mallorca Inactiu
52706882J * Mallorca Inactiu
78220597N * Mallorca Inactiu
43206521D * Mallorca Inactiu
41573625K * Mallorca Inactiu
43113968P * Mallorca Inactiu
43179970T * Mallorca Inactiu
43199865T * Mallorca Inactiu
43187545P * Mallorca Inactiu
41520714X * Mallorca Inactiu
43219613Z * Mallorca Inactiu
41520321P * Mallorca Inactiu
43175091C * Mallorca Inactiu
43189554Q * Mallorca Inactiu
43189673C * Mallorca Inactiu
49919410A * Mallorca Inactiu
41538630D * Mallorca Inactiu
Borsa de treball de la UIB, categoria d'auxiliars administratius
NIF Cognoms i nom Illa Estat
42943948G * Mallorca Inactiu
42956383L * Mallorca Inactiu
42971111G * Mallorca Inactiu
36937453M * Mallorca Inactiu
43026538R * Mallorca Inactiu
43088809B * Mallorca Inactiu
42982419L * Mallorca Inactiu
43098555M * Mallorca Inactiu
44325066H * Mallorca Inactiu
43070096C * Mallorca Inactiu
43119253A * Mallorca Inactiu
43158457S * Mallorca Inactiu
43095228J * Mallorca Inactiu
78205155A * Mallorca Inactiu
43064791M * Mallorca Inactiu
43123740M * Mallorca Inactiu
43120103W * Mallorca Inactiu
42966881Y * Mallorca Inactiu
43150795N * Mallorca Inactiu
43050556F * Mallorca Inactiu
43095607R * Mallorca Inactiu
78213122N * Mallorca Inactiu
46950596Y * Mallorca Inactiu
43106839D * Mallorca Inactiu
44328474E * Mallorca Inactiu
31707064T * Mallorca Inactiu
43033226L * Mallorca Inactiu
43053100K * Mallorca Inactiu
43133747F * Mallorca Inactiu
18236411X * Mallorca Inactiu
41507378Z * Mallorca Inactiu
43113022M * Mallorca Inactiu
43043142E * Mallorca Inactiu
43095173G * Mallorca Inactiu
43133627W * Mallorca Inactiu
43089166T * Mallorca Inactiu
43068136S * Mallorca Inactiu
37338913T * Mallorca Inactiu
43005955A * Mallorca Exclòs
05374205W * Mallorca Inactiu
18236912M * Mallorca Inactiu
43128034K * Mallorca Inactiu
43108240F * Mallorca Inactiu
43066293N * Mallorca Inactiu
43135489R * Mallorca Inactiu
43052438A * Mallorca Inactiu
78199486S * Mallorca Inactiu
41745603M * Mallorca Inactiu
43168530Z * Mallorca Inactiu
43116947C * Mallorca Inactiu
43055321B * Mallorca Inactiu
41459684E * Mallorca Inactiu
43033319C * Mallorca Inactiu
52177786D * Mallorca Inactiu
18236705M * Mallorca Exclòs
43009495R * Mallorca Inactiu
43155421S * Mallorca Inactiu
43071243V * Mallorca Inactiu
41524403L * Mallorca Inactiu
43108241P * Mallorca Inactiu
43132538V * Mallorca Inactiu
43119777K * Mallorca Inactiu
37340597M * Mallorca Inactiu
43012256W * Mallorca Inactiu
43086132W * Mallorca Inactiu
46955211K * Mallorca Inactiu
43182303X * Mallorca Inactiu
1 41742302Q * Menorca Actiu
43141795G * Mallorca Inactiu
43170440S * Mallorca Inactiu
78213193Z * Mallorca Inactiu
43098885J * Mallorca Inactiu
43046507Y * Mallorca Inactiu
43036865R * Mallorca Inactiu
41536302G * Mallorca Inactiu
43006520Q * Mallorca Inactiu
20046309S * Mallorca Inactiu
43162287G * Mallorca Inactiu
78206694R * Mallorca Inactiu
43112814G * Mallorca Inactiu
43056452S * Mallorca Inactiu
43142980V * Mallorca Inactiu
43092674N * Mallorca Inactiu
46951071K * Mallorca Inactiu
43180247R * Mallorca Inactiu
43146467P * Mallorca Inactiu
78213929Z * Mallorca Inactiu
37335033F * Mallorca Inactiu
41520441J * Mallorca Inactiu
43211414A * Mallorca Inactiu
43160855K * Mallorca Inactiu
43167005F * Mallorca Inactiu
43189916X * Mallorca Inactiu
43104415T * Mallorca Inactiu
08828513D * Mallorca Inactiu
33996369T Mallorca Inactiu
43135834R Mallorca Inactiu
43048757W Mallorca Inactiu
43093616B Mallorca Inactiu
43183063B Mallorca Inactiu
44328165N Mallorca Inactiu
43129163T Mallorca Inactiu
41459684E Mallorca Inactiu
43145316F Mallorca Inactiu
18222402P Mallorca Inactiu
43202264F Mallorca Inactiu
43133830K Mallorca Inactiu
43103869Y Mallorca Inactiu
43055655T Mallorca Exclòs
43114609M Mallorca Inactiu
43160678M Mallorca Inactiu
43136989Y Mallorca Inactiu
43039700F Mallorca Inactiu
2 43185515W Mallorca Actiu
20038954C Mallorca Inactiu
41459687W Eivissa i Formentera Inactiu
33324107M Mallorca Inactiu
43154419W Mallorca Inactiu
43163813N Mallorca Inactiu
43139902K Mallorca Inactiu
43097634G Mallorca Inactiu
46618683Y Eivissa i Formentera Inactiu
52776008R Mallorca Exclòs
43099847D Mallorca Exclòs
43196140R Mallorca Inactiu
3 41492804E Menorca Actiu
43539899W Mallorca Inactiu
41449067P Mallorca-Eivissa i Formentera Inactiu
4 78206680X Mallorca Actiu
43162547B Mallorca Inactiu
5 78216753D Mallorca Actiu
6 43139528S Mallorca Actiu
7 43111107E Mallorca Actiu
8 34069827L Mallorca Actiu
9 43066700M Mallorca Actiu
10 43130147H Mallorca Actiu
11 43164564G Mallorca Actiu
12 43151983G Mallorca Actiu
13 43067371D Mallorca Actiu
14 43121700N Mallorca Actiu
15 43056666E Mallorca Actiu
16 43160937B Mallorca Actiu
43157986G Mallorca Inactiu
17 43096549T Mallorca Actiu
43060712C Mallorca Inactiu
18 43038349J Mallorca Actiu
19 42221093Q Mallorca Actiu
20 78207706R Mallorca Actiu
21 43053671V Mallorca Actiu
22 43097006C Mallorca Actiu
23 43076654T Mallorca Actiu
24 41741609J Menorca Actiu
43110442R Mallorca Inactiu
25 43214565A Mallorca Actiu
43098219Z Mallorca Inactiu
26 43076086F Mallorca Actiu
27 37339289P Mallorca Actiu
28 43151925S Mallorca Actiu
29 41450725X Eivissa i Formentera Actiu
30 43088077S Mallorca Actiu
31 43014873C Mallorca Actiu
32 43153632C Mallorca Actiu
33 43125197J Mallorca Actiu
34 43149255J Mallorca Actiu
35 43177427X Mallorca Actiu
36 43113351N Mallorca Actiu
37 43007419H Mallorca Actiu
38 43148700X Mallorca Actiu
39 43111750K Mallorca Actiu
40 43102913Q Mallorca Actiu
41 43060708Q Mallorca Actiu
42 38129910G Mallorca Actiu
43 41453403C Eivissa i Formentera Actiu
44 43167633Z Mallorca Actiu
45 43140989G Mallorca Actiu
46 43208532L Mallorca Actiu
47 43123904P Mallorca Actiu
48 43139999A Mallorca Actiu
49 37340929S Mallorca Actiu
50 41573391V Mallorca Actiu
51 43200558A Mallorca Actiu
52 43139256L Mallorca Actiu
53 43139100R Mallorca Actiu
54 43065050B Mallorca Actiu
55 78214518M Mallorca Actiu
56 41460347H Eivissa i Formentera Actiu
57 37339540Y Mallorca Actiu
58 42981316C Mallorca Actiu
59 43146178H Mallorca Actiu
43169171B Mallorca i Menorca Inactiu
60 43179020Q Mallorca Actiu
61 43171084S Mallorca Actiu
62 43195076H Mallorca Actiu
63 46952474K Eivissa i Formentera Actiu
64 43054446X Mallorca Actiu
65 43093694C Mallorca Actiu
66 78213924D Mallorca Actiu
67 43159575Y Mallorca Actiu
43103266R Mallorca Inactiu
68 43043448Y Mallorca Actiu
69 43171054P Mallorca Actiu
70 43113385T Mallorca Actiu
71 43123101X Mallorca Actiu
72 41741453H Menorca Actiu
73 41496399Y Menorca Actiu
74 43067714F Mallorca Actiu
75 43008077D Mallorca Actiu
76 43185455B Mallorca Actiu
77 43024396K Mallorca Actiu
43183966V Mallorca Inactiu
78 43119801E Mallorca Actiu
79 43074477P Mallorca Actiu
80 18220753S Mallorca Actiu
81 43019956C Mallorca Actiu
82 43100046R Mallorca Actiu
83 78217445B Mallorca Actiu
84 43201739B Mallorca Actiu
85 43082186N Mallorca Actiu
86 46468916S Menorca Actiu
87 41522209X Mallorca Actiu
88 43109444S Mallorca Actiu
89 43134537S Mallorca Actiu
90 43113711G Mallorca Actiu
75017436S Mallorca Inactiu
91 43087712H Mallorca Actiu
92 43165919W Mallorca Actiu
93 43087563F Mallorca Actiu
94 78221102B Mallorca Actiu
95 46958775C Mallorca Actiu
96 43050268H Mallorca Actiu
97 43093253Q Mallorca Actiu
98 41740200F Menorca Actiu
99 43143704M Mallorca Actiu
100 34066090P Mallorca Actiu
101 43050975N Mallorca Actiu
102 41497284V Menorca Actiu
103 41521029A Mallorca Actiu
104 43172532Z Mallorca Actiu
105 43154121A Mallorca Actiu
106 43059171C Mallorca Actiu
107 43064559A Mallorca Actiu
108 34065509W Mallorca Actiu
109 43144407H Mallorca Actiu
110 78218010R Mallorca Actiu
111 43153968B Mallorca Actiu
112 43235800D Mallorca Actiu
113 43094079Z Mallorca Actiu
114 43074704M Mallorca Actiu
115 43130016W Mallorca Actiu
116 43103983M Mallorca Actiu
117 43083797J Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
43141509H Mallorca Inactiu
118 43182131E Mallorca Actiu
119 43054869L Mallorca Actiu
120 43197082T Mallorca Actiu
121 78213721J Mallorca Actiu
122 43174647J Mallorca Actiu
123 43152553E Mallorca Actiu
124 41085698Q Mallorca Actiu
125 43195358R Mallorca Actiu
126 52737521Q Eivissa i Formentera Actiu
127 47704230E Mallorca Actiu
128 46128639T Mallorca Actiu
43094861Z Mallorca Inactiu
129 47254207V Eivissa i Formentera Actiu
130 43130499W Mallorca Actiu
131 50691068B Mallorca Actiu
132 43170430M Mallorca Actiu
133 43158503S Mallorca Actiu
134 44325820J Mallorca Actiu
135 37342912C Mallorca Actiu
136 73394504D Mallorca Actiu
137 18221002B Mallorca Actiu
138 43105888R Mallorca Actiu
139 46951633P Eivissa i Formentera Actiu
140 42997069H Mallorca Actiu
141 43139127M Mallorca Actiu
142 43084947J Mallorca Actiu
143 15939302A Mallorca Actiu
144 52825748S Mallorca Actiu
145 43106106N Mallorca Actiu
146 41538903Y Mallorca Actiu
147 43101147K Mallorca Actiu
148 43049575S Mallorca Actiu
149 18233619R Mallorca Actiu
150 43482597Q Mallorca Actiu
151 43081217D Mallorca Actiu
152 41735330J Menorca Actiu
153 43126831Z Mallorca Actiu
154 43476049T Mallorca Actiu
155 43109366Y Mallorca Actiu
156 43185370H Mallorca Actiu
157 43180417X Mallorca Actiu
158 43052009B Mallorca Actiu
159 43174334E Mallorca Actiu
160 43151370N Mallorca Actiu
161 43211476L Mallorca Actiu
162 43127227L Mallorca Actiu
163 43006579Y Mallorca Actiu
164 43155786N Mallorca Actiu
165 43107659R Mallorca Actiu
166 43076816R Mallorca Actiu
43189554Q Mallorca Inactiu
167 43127044C Mallorca Actiu
168 43151484B Mallorca Actiu
169 43530272N Mallorca Actiu
170 42981648F Mallorca Actiu
171 43111755A Mallorca Actiu
172 43147723E Mallorca Actiu
173 41572297G Mallorca Actiu
174 43061270A Mallorca Actiu
175 41520259S Mallorca Actiu
176 43218549P Mallorca Actiu
177 43145247F Mallorca Actiu
178 43166013G Mallorca Actiu
179 43125814D Mallorca Actiu
180 78221879Y Mallorca Actiu
181 43105373S Mallorca Actiu
182 47065058C Mallorca Actiu
183 47257019T Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
184 44997069F Mallorca Actiu
185 43176772E Mallorca Actiu
186 43015563C Mallorca Actiu
187 43154948W Mallorca Actiu
188 43080936G Mallorca Actiu
189 41461427V Mallorca Actiu
190 47251153E Eivissa i Formentera Actiu
191 43154104D Mallorca Actiu
192 78214043J Mallorca Actiu
193 46950451E Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
194 43117635H Mallorca Actiu
195 43112397R Mallorca Actiu
196 43092488X Mallorca Actiu
197 43118252Z Mallorca Actiu
198 78220424T Mallorca Actiu
199 43211216N Mallorca Actiu
200 41452488W Eivissa i Formentera Actiu
201 43088141X Mallorca Actiu
202 43132224W Mallorca Actiu
203 43205132T Mallorca Actiu
204 43113163P Mallorca Actiu
205 43143996K Mallorca Actiu
206 43073871T Mallorca Actiu
207 43136101S Mallorca Actiu
208 43129169Y Mallorca Actiu
209 43003044J Mallorca Actiu
210 43101242R Mallorca Actiu
211 46985313Q Mallorca Actiu
212 43101823F Mallorca Actiu
43149901S Mallorca Inactiu
213 41500359X Menorca Actiu
214 43139592X Mallorca Actiu
215 41586079D Mallorca Actiu
216 43171238P Mallorca Actiu
217 43068040B Mallorca Actiu
218 37341067S Mallorca Actiu
219 41452991E Eivissa i Formentera Actiu
220 43135530L Mallorca Actiu
221 43206005E Mallorca Actiu
222 43101666B Mallorca Actiu
223 46956789N Eivissa i Formentera Actiu
224 43110583G Mallorca Actiu
225 43207327X Mallorca Actiu
226 43074531Q Mallorca Actiu
227 41745280G Menorca Actiu
228 43070861A Mallorca Actiu
229 43194462W Mallorca Actiu
230 43102394A Mallorca Actiu
231 43145504B Mallorca Actiu
232 43135719R Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
233 43210726M Mallorca Actiu
234 43224820T Mallorca Actiu
235 43051002Q Mallorca Actiu
236 43148024R Mallorca Actiu
237 41535965N Mallorca Actiu
Borsa de treball de la UIB, categoria d'auxiliars de serveis
NIF Cognoms i nom Illa Estat
41502795P * Mallorca Inactiu
43118635Y * Mallorca Inactiu
42958995D * Mallorca Inactiu
42974784C * Mallorca Inactiu
41443666N * Mallorca Inactiu
78207242C * Mallorca Inactiu
43064066Q * Mallorca Inactiu
43202264F * Mallorca Inactiu
18232050L * Mallorca Inactiu
43171466Y * Mallorca Inactiu
42983535P * Mallorca Inactiu
37340597M * Mallorca Inactiu
43198702X * Mallorca Inactiu
75017436S * Mallorca Inactiu
43006520Q * Mallorca Inactiu
42986750A * Mallorca Inactiu
43098219Z * Mallorca Inactiu
43118724A * Mallorca Inactiu
43005310W * Mallorca Inactiu
43134655H * Mallorca Inactiu
43089702F * Mallorca Inactiu
43132538V * Mallorca Inactiu
44328165N Mallorca Inactiu
43129163T Mallorca Inactiu
43126052V Mallorca Inactiu
43183063B Mallorca Inactiu
43093616B Mallorca Inactiu
43153968B Mallorca Inactiu
43146467P Mallorca Inactiu
46742585F Mallorca Inactiu
46950596Y Eivissa i Formentera Inactiu
43134537S Mallorca Inactiu
43060712C Mallorca Inactiu
43162547B Mallorca Inactiu
1 18221002B Mallorca Actiu
2 47065058C Mallorca Actiu
3 52776008R Mallorca Actiu
4 42995742W Mallorca Actiu
5 43149255J Mallorca Actiu
6 41085698Q Mallorca Actiu
7 43119055N Mallorca Actiu
8 41461427V Mallorca Actiu
9 43530272N Mallorca Actiu
10 43093694C Mallorca Actiu
11 43167438A Mallorca Actiu
12 43076654T Mallorca Actiu
13 43039700F Mallorca Actiu
43142980V Mallorca Inactiu
14 43025021W Mallorca Actiu
15 43139999A Mallorca Actiu
16 43096549T Mallorca Actiu
17 18222402P Mallorca Actiu
18 43130016W Mallorca Actiu
19 43147723E Mallorca Actiu
20 43076665B Mallorca Actiu
21 43076086F Mallorca Actiu
22 43067173H Mallorca Actiu
23 43160937B Mallorca Actiu
24 43103983M Mallorca Actiu
25 43123101X Mallorca Actiu
26 43074477P Mallorca Actiu
27 46719776Z Mallorca Actiu
28 43482597Q Mallorca Actiu
29 43109366Y Mallorca Actiu
30 46985313Q Mallorca Actiu
31 41496399Y Menorca Actiu
32 34069827L Mallorca Actiu
33 43203974S Mallorca Actiu
43189554Q Mallorca Inactiu
34 43152553E Mallorca Actiu
35 37342912C Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
36 43120321J Mallorca Actiu
43141509H Mallorca Inactiu
37 43075142Y Mallorca Actiu
38 43059171C Mallorca Actiu
39 46468916S Menorca Actiu
40 43143795G Mallorca Actiu
41 47257044W Eivissa i Formentera Actiu
42 43174334E Mallorca Actiu
43 43191882K Mallorca-Eivissa i Formentera Actiu
44 43101147K Mallorca Actiu
45 43225087Z Mallorca Actiu
46 43080963P Mallorca Actiu
47 43111755A Mallorca Actiu
48 18221241C Mallorca Actiu
49 11436795E Mallorca Actiu
50 38095157G Menorca Actiu
51 43074704M Mallorca Actiu
52 73394504D Mallorca Actiu
53 46601233J Mallorca Actiu
54 43053671V Mallorca Actiu
55 43230605N Mallorca Actiu
78213929Z Mallorca Inactiu
56 43182131E Mallorca Actiu
57 43015786J Mallorca Actiu
43036865R Mallorca Inactiu
58 43151484B Mallorca Actiu
46951071K Eivissa i Formentera Inactiu
43149901S Mallorca Inactiu
59 43154121A Mallorca Actiu
60 43084724C Mallorca Actiu
61 43174332C Mallorca Actiu
43094861Z Mallorca Inactiu
62 43117635H Mallorca Actiu
63 43167110C Mallorca Actiu
64 43180417X Mallorca Actiu
65 78220424T Mallorca Actiu
66 43067855X Mallorca Actiu
67 43135530L Mallorca Actiu
68 41540325W Mallorca Actiu
69 43200601T Mallorca Actiu
70 43169219J Mallorca Actiu
71 43052009B Mallorca Actiu
72 43156129X Mallorca Actiu
73 43151621X Mallorca Actiu
74 43097584T Mallorca Actiu
75 44325820J Mallorca Actiu
76 41501742J Menorca Actiu
77 46956789N Eivissa i Formentera Actiu
78 43210919Z Mallorca Actiu
79 43074531Q Mallorca Actiu
80 43154948W Mallorca Actiu
81 43084247A Mallorca Actiu
82 AAF508609 Mallorca Actiu
Borsa de treball de la UIB, categoria auxiliar de serveis bibliotecaris
NIF Cognoms i nom Illa Estat
43121799L * Mallorca Inactiu
43116554H * Mallorca Inactiu
43077054D * Mallorca Inactiu
43141134B * Mallorca Inactiu
43121246H * Mallorca Inactiu
13779425X * Mallorca Inactiu
43144953N * Mallorca Inactiu
43160938N * Mallorca Inactiu
43151423L * Mallorca Inactiu
17201863W * Mallorca Inactiu
43016617Q * Mallorca Inactiu
43158593J * Mallorca Exclòs
43099382G * Mallorca Inactiu
43130759D * Mallorca Inactiu
43102580M * Mallorca Inactiu
43009495R * Mallorca Inactiu
41742264R * Mallorca Inactiu
37340597M * Mallorca Inactiu
18225882S * Mallorca Inactiu
41740005L * Mallorca Inactiu
43006520Q * Mallorca Inactiu
43132538V * Mallorca Inactiu
43141509H * Mallorca Inactiu
43124169C * Mallorca Inactiu
33996369T Mallorca Inactiu
43097634G Mallorca Inactiu
43169171B Mallorca Inactiu
43124169C Mallorca Inactiu
43157986G Mallorca Inactiu
43105407A Mallorca Exclòs
37338075J Mallorca Inactiu
43139528S Mallorca Inactiu
43172680R Mallorca Inactiu
18224023L Mallorca Inactiu
37338104L Mallorca Inactiu
43126831Z Mallorca Inactiu
43178794C Mallorca Inactiu
1 43215678N Mallorca Actiu
2 43159635C Mallorca Actiu
43093616B Mallorca Inactiu
41459684E Mallorca Inactiu
3 43183063B Mallorca Actiu
4 43191782J Mallorca Actiu
75017436S Mallorca Inactiu
5 43176438X Mallorca Actiu
6 18236347S Mallorca Actiu
7 43127227L Mallorca Actiu
43186367A Mallorca Inactiu
8 43177112V Mallorca Actiu
9 41538903Y Mallorca Actiu
10 43167161W Mallorca Actiu
43129163T Mallorca Inactiu
11 43100956Z Mallorca Actiu
12 41535124E Mallorca Actiu
13 43127044C Mallorca Actiu
14 43149255J Mallorca Actiu
15 43142826R Mallorca Actiu
16 43121332N Mallorca Actiu
17 78212868B Mallorca Actiu
18 41085698Q Mallorca Actiu
19 43185515W Mallorca Actiu
20 46343171B Mallorca Actiu
43142980V Mallorca Inactiu
21 34066827D Mallorca Actiu
22 43037987L Mallorca Actiu
23 43079196N Mallorca Actiu
24 43114609M Mallorca Actiu
25 43174373S Mallorca Actiu
26 43134537S Mallorca Actiu
27 43154121A Mallorca Actiu
28 43053671V Mallorca Actiu
29 43143795G Mallorca Actiu
30 78216114Z Mallorca Actiu
31 41520352Q Mallorca Actiu
32 43136623P Mallorca Actiu
33 43139100R Mallorca Actiu
34 78212042J Mallorca Actiu
35 43208610M Mallorca Actiu
36 43118724A Mallorca Actiu
37 43129922T Mallorca Actiu
38 43171238P Mallorca Actiu
39 43025021W Mallorca Actiu
40 43123476V Mallorca Actiu
41 43181164K Mallorca Actiu
42 43144403Z Mallorca Actiu
43146467P Mallorca Inactiu
43 34069827L Mallorca Actiu
44 43118151M Mallorca Actiu
43162547B Mallorca Inactiu
45 43083797J Mallorca Actiu
46 37342912C Mallorca Actiu
47 43106106N Mallorca Actiu
48 78217056J Mallorca Actiu
49 43209920G Mallorca Actiu
50 43102796Z Mallorca Actiu
51 43123101X Mallorca Actiu
52 50691068B Mallorca Actiu
53 18221002B Mallorca Actiu
54 43093253Q Mallorca Actiu
55 43180557N Mallorca Actiu
56 43139999A Mallorca Actiu
43098219Z Mallorca Inactiu
57 43167438A Mallorca Actiu
58 43167110C Mallorca Actiu
59 43144407H Mallorca Actiu
60 43234089T Mallorca Actiu
61 46719776Z Mallorca Actiu
62 11436795E Mallorca Actiu
63 43191882K Mallorca Actiu
64 43130499W Mallorca Actiu
65 41535965N Mallorca Actiu
66 07962553E Mallorca Actiu
67 43196025R Mallorca Actiu
68 43153632C Mallorca Actiu
69 43110398A Mallorca Actiu
70 43182131E Mallorca Actiu
71 43172471E Mallorca Actiu
72 73394504D Mallorca Actiu
73 18221241C Mallorca Actiu
74 43229126M Mallorca Actiu
75 41742302Q Mallorca Actiu
76 43117635H Mallorca Actiu
77 43155786N Mallorca Actiu
78 43094758A Mallorca Actiu
43149901S Mallorca Inactiu
79 41520161D Mallorca Actiu
80 43038349J Mallorca Actiu
81 43074477P Mallorca Actiu
82 41570717B Mallorca Actiu
83 41536511Y Mallorca Actiu
84 43210446R Mallorca Actiu
85 43019956C Mallorca Actiu
86 43081408Q Mallorca Actiu
43189554Q Mallorca Inactiu
87 43050268H Mallorca Actiu
88 43205132T Mallorca Actiu
89 47829971E Mallorca Actiu
90 34065509W Mallorca Actiu
91 43130016W Mallorca Actiu
92 46464645E Mallorca Actiu
43180247R Mallorca Inactiu
93 43007922S Mallorca Actiu
94 43205463D Mallorca Actiu
95 43143704M Mallorca Actiu
96 43167565S Mallorca Actiu
97 43137194G Mallorca Actiu
98 78217000A Mallorca Actiu
99 43126128R Mallorca Actiu
100 43074704M Mallorca Actiu
101 43145504B Mallorca Actiu
102 43111755A Mallorca Actiu
103 43210613F Mallorca Actiu
104 43140491N Mallorca Actiu
105 78220424T Mallorca Actiu
106 43100046R Mallorca Actiu
107 43180417X Mallorca Actiu
108 18235962K Mallorca Actiu
109 43111708W Mallorca Actiu
110 43082988D Mallorca Actiu
111 37341067S Mallorca Actiu
112 43235800D Mallorca Actiu
113 43156129X Mallorca Actiu
114 43200601T Mallorca Actiu
115 78216918J Mallorca Actiu
116 43118252Z Mallorca Actiu
117 43000821K Mallorca Actiu
118 43125635Z Mallorca Actiu
119 43111083K Mallorca Actiu
120 43142109C Mallorca Actiu
121 43222880S Mallorca Actiu
122 43116765E Mallorca Actiu
123 44326906H Mallorca Actiu
124 43124122L Mallorca Actiu
125 78208234T Mallorca Actiu
126 39704554E Mallorca Actiu
127 43078055K Mallorca Actiu
128 43165570K Mallorca Actiu
129 43062623E Mallorca Actiu
Borsa de treball de la UIB, categoria oficials de laboratori
NIF Cognoms i nom Illa Estat
43110012P * Mallorca Inactiu
43045687Z * Mallorca Inactiu
1 43234238B * Mallorca Actiu
42994157G * Mallorca Inactiu
43088665M * Mallorca Inactiu
43009184N * Mallorca Inactiu
78215950B * Mallorca Inactiu
2 41505019R * Mallorca Actiu
78215258D * Mallorca Inactiu
43146311J * Mallorca Inactiu
43093268P * Mallorca Inactiu
43041541P * Mallorca Inactiu
78210266P * Mallorca Inactiu
43102352F * Mallorca Inactiu
43119405V * Mallorca Inactiu
3 78219924Y * Mallorca Actiu
43005223F * Mallorca Inactiu
45489839W * Mallorca Inactiu
43001904T * Mallorca Inactiu
43116498P * Mallorca Inactiu
43214237C * Mallorca Inactiu
41538537P * Mallorca Inactiu
43149216C * Mallorca Inactiu
43149901S * Mallorca Inactiu
4 72502184C Mallorca Actiu
5 43211721B Mallorca Actiu
6 43189236C Mallorca Actiu
7 43119055N Mallorca Actiu
8 43164960D Mallorca Actiu
9 46742585F Mallorca Actiu
10 43038536Q Mallorca Actiu
11 43737269D Mallorca Actiu
12 43146661H Mallorca Actiu
13 43136989Y Mallorca Actiu
14 43192125B Mallorca Actiu
15 43051539R Mallorca Actiu
16 43195401K Mallorca Actiu
17 45372412J Mallorca Actiu
18 43210049H Mallorca Actiu
19 43097497M Mallorca Actiu
Borsa de treball de la UIB, categoria tècnics especialistes en tecnologies de la informació i comunicacions
NIF Cognoms i nom Illa Estat
43177931P * Mallorca Inactiu
18224625T * Mallorca Inactiu
43080977E * Mallorca Inactiu
43157008S * Mallorca Inactiu
43128188Z * Mallorca Inactiu
43118201D * Mallorca Inactiu
78212264M * Mallorca Inactiu
43152206C * Mallorca Inactiu
43121959H * Mallorca Inactiu
43118108P * Mallorca Inactiu
43162516A * Mallorca Inactiu
26220895K * Mallorca Inactiu
78210005T * Mallorca Inactiu
46953636X * Mallorca Inactiu
43163538J * Mallorca Inactiu
43195777Y * Mallorca Inactiu
43174535Q * Mallorca Inactiu
18225882S * Mallorca Inactiu
43228356V * Mallorca Inactiu
X8875481B * Mallorca Inactiu
43143454P * Mallorca Inactiu
43207572W * Mallorca Inactiu
X8345907N * Mallorca Inactiu
43192309B * Mallorca Inactiu
43230726H * Mallorca Inactiu
43164255V Mallorca Inactiu
37336279B Mallorca Inactiu
43032876Z Mallorca Inactiu
43102790P Mallorca Inactiu
43141344Z Mallorca Inactiu
43172440Z Mallorca Inactiu
1 43109248A Mallorca Actiu
2 43116439H Mallorca Actiu
3 43094748Q Mallorca Actiu
4 43151925S Mallorca Actiu
5 43056666E Mallorca Actiu
43172680R Mallorca Inactiu
6 43150402X Mallorca Actiu
7 41461427V Mallorca Actiu
8 78215408K Mallorca Actiu
9 39185618N Mallorca Actiu
10 78213360C Mallorca Actiu
11 43147620B Mallorca Actiu
12 18226763E Mallorca Actiu
13 43145598J Mallorca Actiu
14 43119221V Mallorca Actiu
15 43211476L Mallorca Actiu
16 43210315P Mallorca Actiu
17 43224923B Mallorca Actiu
18 78213853F Mallorca Actiu
19 43092832D Mallorca Actiu
20 43156656P Mallorca Actiu
01 agosto 2018 12:49:02 CEST