Borsa de Treball

Relació d'aspirants que han superat les proves selectives i valoració de mèrits de la convocatòria de la borsa de treball per al PAS de la UIB
Publicada la relació d’aspirants que han superat totes les proves selectives, s’obri el termini per a la presentació de l’autobarem.
Consultau la informació

Normativa

Convocatòries

  • Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears del dia 22 de març de 2017 per la qual es convoquen proves selectives per formar part d’una borsa de treball per cobrir, amb personal laboral temporal o amb caràcter d’interinitat per raons justificades de necessitat i urgència, llocs de treball vacants d’aquesta universitat. Convocatòria de la borsa de treball per al PAS de la UIB.

Sol·licitud

Relació provisional d'aspirats

Relació definitiva d'aspirants

Informació de les proves

Notes de les proves

Resultats provisionals

Resultats definitius

Prova de català

Calendari

Notes provisionals

Notes definitives

Relació d'aspirants que han superat les proves selectives

Notes definitives

Valoració de Mèrits

Termini de presentació: del dia 7 al dia 20 de setembre (ambdós inclosos) Nou (6-09-2017)

Ofertes de treball