Borsa de Treball

Normativa

Convocatòries

Sol·licitud

Relació provisional d'aspirats

Relació definitiva d'aspirants

Informació de les proves

Notes de les proves

Resultats provisionals

Resultats definitius

Prova de català

Calendari

Notes provisionals

Notes definitives

Relació d'aspirants que han superat les proves selectives

Notes definitives

Valoració de Mèrits

Relació provisional de puntuacions
Relació definitiva de puntuacions

Qualificacions finals Nou (27-10-2017)

Ofertes de treball