Convocatòries. Personal docent contractat i interí

Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs 2018-19 (setembre 2018)

Presentació de sol·licituds des del dia 18 de setembre a l'1 d'octubre de 2018, ambdós inclosos

Bases de la convocatòria

Comissió de contractació

Places de contractats doctors interins, d'ajudants i d'associats

Comissió permanent

 • Dr. Joan Frau Munar, Vicerector de Docència (president)
 • Dra. M. Antònia Fornés Pallicer, Vicerectora de Professorat (secretària)
 • Dr. Miquel Bennàsar Veny (vocal representant del PDI)
 • Dos membres proposats pel departament

Comissió suplent

 • Dr. Xavier Varona Gómez, Vicerector de Títols i Tecnologia (president)
 • Dr. Antoni Miralles Socias (vocal representant del PDI)
 • Dos membres proposats pel departament

Els representants dels departaments que formaran part de la comissió s’indiquen a cada una de les places convocades.

Places de professors ajudants doctors i professors visitants

Les comissions per a les places de professors ajudants doctors i professors visitants estan formades per cinc membres i tres suplents i han estat aprovades pel Consell de Govern de la UIB.

La composició de cada una d’elles es detalla a la plaça corresponent.

Les places de professor associat tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.

En aquesta convocatòria no hi ha cap assignatura nova, per la qual cosa no s’han de presentar les guies docents de les assignatures.

Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs 2018-19 (juny 2018)

Bases de la convocatòria

Comissió de contractació

Places de contractats doctors interins, d'ajudants i d'associats

Comissió permanent

 • Dr. Joan Frau Munar, Vicerector de Docència (president)
 • Dra. M. Antònia Fornés Pallicer, Vicerectora de Professorat (secretària)
 • Dr. Miquel Bennàsar Veny (vocal representant del PDI)
 • Dos membres proposats pel departament

Comissió suplent

 • Dr. Xavier Varona Gómez, Vicerector de Títols i Tecnologia (president)
 • Dr. Antoni Miralles Socias (vocal representant del PDI)
 • Dos membres proposats pel departament

Els representants dels departaments que formaran part de la comissió s’indiquen a cada una de les places convocades.

Places de professors ajudants doctors i professors visitants

Les comissions per a les places de professors ajudants doctors i professors visitants estan formades per cinc membres i tres suplents i han estat aprovades pel Consell de Govern de la UIB.

La composició de cada una d’elles es detalla a la plaça corresponent.

Les places de professor associat tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.