Convocatòries. Personal docent contractat i interí

Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs 2018-19

Presentació de sol·licituds des del dia 8 al 21 de juny de 2018, ambdós inclosos

Bases de la convocatòria

Comissió de contractació

Places de contractats doctors interins, d'ajudants i d'associats

Comissió permanent

  • Dr. Joan Frau Munar, Vicerector de Docència (president)
  • Dra. M. Antònia Fornés Pallicer, Vicerectora de Professorat (secretària)
  • Dr. Miquel Bennàsar Veny (vocal representant del PDI)
  • Dos membres proposats pel departament

Comissió suplent

  • Dr. Xavier Varona Gómez, Vicerector de Títols i Tecnologia (president)
  • Dr. Antoni Miralles Socias (vocal representant del PDI)
  • Dos membres proposats pel departament

Els representants dels departaments que formaran part de la comissió s’indiquen a cada una de les places convocades.

Places de professors ajudants doctors i professors visitants

Les comissions per a les places de professors ajudants doctors i professors visitants estan formades per cinc membres i tres suplents i han estat aprovades pel Consell de Govern de la UIB.

La composició de cada una d’elles es detalla a la plaça corresponent.

Les places de professor associat tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.

Places dels departaments

Llista definitiva d'admesos i exclosos de cada departament  (17-07-2018)