Estructura i personal

Nom i cognoms Funcions Telèfon
Margalida Torrens Sastre Cap de servei 17 31 02
Elena Mas Muntaner Cap d’àrea 17 31 01
Carme Salom Figuerola Lloc base
Suport administratiu als tràmits dels plans de formació
25 97 17