Funció i objectius

El Servei de Recursos Humans te com a objectius generals:

 • La gestió de la vida administrativa i econòmica de tot el personal que forma part de la universitat, des de l’accés fins a la finalització de la relació que manté amb la universitat.
 • Donar el suport necessari als òrgans de govern de la universitat per dur a terme el seus objectius en matèria de recursos humans, així com donar suport al resta d’usuaris.
 • Potenciar les capacitats professionals del personal, dotant de més coneixements i capacitació el personal d’aquesta Universitat

Per complir aquests objectius, tenim les línies d’actuació següents:

 • Incrementar l’eficàcia, l’eficiència i anar cap a una millora continua dels processos interns i els sotmesos a transversalitat, per tal de poder satisfer les necessitats i expectatives dels usuaris.
 • Conèixer la planificació i els objectius de la UIB i les actuacions que afecten a recursos humans, per tal de poder coordinar-los amb la resta de tasques del servei.
 • Disposar d’eines informàtiques adients, amb el suport directa de personal tècnic i tenir cobertes les necessitats de recursos materials i humans que es requereixen en cada moment.
 • Aconseguir un equip de feina consolidat, amb possibilitat de promoció i en procés continu de formació específica.

Els principis que guien la nostra tasca són:

 • Confidencialitat, fiabilitat i responsabilitat.
 • Voluntat de millora permanent.
 • Tracte humà i respectuós dels treballadors i usuaris.
 • Orientació a l’usuari.
 • Esperit de col·laboració.
 • Consciència d’equip.