Processos de selecció i provisió

Convocatòries Lliures

Temaris que han de regir les properes convocatòries d’oposicions, torn lliure, del subgrup C2 dels cossos generals i dels subgrups A1, A2, C1 i C2 de diverses escales de cossos específics de la Universitat de les Illes Balears

Acord entre la Gerència i els representants dels treballadors pel qual es fan públics els
temaris que han de regir les properes proves selectives, torn lliure, de la Universitat

Cossos Generals

Cossos específics

Tecnologies de la informació i comunicacions