Convocatòria per al reconeixement de l'activitat docent i la concessió del complement per mèrits docents (quinquennis)

Presentació de sol·licituds del dia 14 de novembre al 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Acord Normatiu del dia 4 de novembre de 2022 pel qual s'aprova el procediment d'avaluació de l'activitat docent per fixar el complement específic per mèrits docents

Documentació a presentar

 1. Per a totes les sol·licituds
  1. Sol·licitud electrònica del complement de mèrit docent (quinquenni) a través d’UIBDigital.
  2. Informe d’autoavaluació.
 2. Per al PDI que ho sol·licita per primera vegada i demana reconeixement dels anys anteriors a la seva incorporació a la UIB també ha de presentar:
  1. Còpia dels contractes realitzats amb altres universitats o centres de recerca, nacionals o internacionals, sempre i quan pertanyin a una administració pública, còpia dels contractes
  2. Còpia de les credencials de becari o dels contractes de beques pre o postdoctorals vinculades a un organisme públic
 3. Els documents de l'apartat 2, punts a. i b., s'han d'enviar per correu electrònic dins els terminis indicats a: consultes.pdi@uib.es.