Concurs d'accés número 12/2018 CU Economia Financera i Comptabilitat (Codi 603171)