Concurs d'accés Número 13/2018 CU Filologia Catalana (Codi 701115)