Concurs d'accés número 15/2018 CU Enginyeria de la Construcció (Codi 102816)