Concurs d'accés número 35/2018 TU Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial (Codi 304239)