Concurs d'accés número 36/2018 TU Arquitectura i Tecnologia de Computadors (Codi 031355)