Estructura i personal

Nom i cognoms Funcions Telèfon
Margalida Torrens Sastre Cap de Servei 971 17 31 02
Malén Torrens Sastre Cap de Secció 971 17 28 77
Josefina Galindo Bosch Cap d'àrea
PDI numerari
971 17 34 12
Antònia Torrens Homar Responsable d'àrea
PDI interí i contractat
971 17 34 14
Magdalena Obrador García Cap de negociat
Tràmits i concursos de places d'interins i contractats
971 17 20 82
Ana M. Tovar Ortega Cap de negociat
Tràmits i concursos de places d'interins i contractats
971 25 97 51
Esperanza Perelló Gelabert Lloc base
Tràmits docents numeraris
971 25 97 05