Escoltar

Presentació

Secció de personal docent i investigador (PDI)

Aquesta secció gestiona tot el que es relaciona amb la vida administrativa del personal docent i investigador de la Universitat (PDI)

La secció es divideix en dues àrees diferenciades:

  • Àrea de PDI numerari
    Gestiona el professorat dels cossos docents (CU, TU, CEU, TEU) numeraris.
  • Àrea de PDI interí i contractat
    Gestiona el professorat interí dels cossos docents i el professorat contractat laboral.