Admesos. Segona convocatòria de resultes

Pla de formació any 2011
Admesos. Segona convocatòria de resultes
 

MÒDUL 1. FORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE CAPACITACIÓ PER AL LLOC DE TREBALL

02. Àrea de nòmines i Seguretat Social i recursos humans

03. Àrea de suport a la investigació

04. Àrea de gestió acadèmica, estudiants, mobilitat i suport a la docència

07. Àrea de personal directiu (PAS amb nivell de responsabilitat igual o superior al nivell 23) 

08. Àrea de consergeries 

10. Àrea tècnica multidisciplinària

MÒDUL 2. FORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL (genèrica PAS i PDI)