M˛dul 1

MÒDUL 1. Formació específica sobre capacitació per al lloc de treball

01. Àrea de gestió econòmica, contractació, comptabilitat i control intern

02. Àrea de nòmines i Seguretat Social i Recursos Humans 

03. Àrea de suport a la investigació

04. Àrea de gestió acadèmica, estudiants, mobilitat i suport a la docència

07. Àrea de personal directiu (PAS amb nivell de responsabilitat igual o superior al nivell 23) 

08. Àrea de consergeries 

09. Àrea jurídica, administrativa i de suport institucional

10. Àrea tècnica multidisciplinària