Estructura i personal

Cap del Servei

Nom i cognoms Telèfon
Margalida Torrens Sastre 971 17 28 77

Formació

Nom i cognoms Telèfon Funcions
Elena Mas Muntaner 971 17 31 01 Cap d'àrea
Miquel Roig Figuerola 971 25 97 03  
Elena González Coll 971 25 99 89  

PAS

Nom i cognoms Telèfon Funcions
Apol·lònia Saletas Ordinas 971 17 32 55 Cap d'àrea
Margalida Rubí Arbós 971 25 97 15  
Guillem Mayol Pol 971 17 24 76  
Antònia Cardell Díaz 971 17 34 16  
Carme Salom Figuerola 971 25 97 17  
Maria Adrover Camps 971 25 97 04  
Ana Tovar Ortega 971 17 28 01  

 PDI

Nom i cognoms Telèfon Funcions
Malén Torrens Sastre 971 17 28 77 Cap de secció
Josefina Galindo Bosch 971 17 34 12

Cap d'àrea
PDI numerari

Mercè Moll Salleras 971 25 99 01 Cap d'àrea
PDI interí i contractat
Inmaculada Fiol Durán 971 17 34 14 Responsable d'àrea
PDI interí i contractat
Antònia Adrover Vadell 971 17 23 35 Cap de Negociat
Tràmits docents numeraris
Cristina Pujulà Font 971 25 95 86

Cap de negociat
PDI interí i contractat

Marta Miró García 971 17 20 82

Cap de negociat
PDI interí i contractat

Esperanza Perelló Gelabert 971 25 97 05 Lloc base
Tràmits docents numeraris
Jaume Lladó Ferrer 971 17 27 15  Lloc base
Tràmits i concursos de places d'interins
i contractats
Ariadna Suari Rivera 971 25 97 51 Lloc base
Tràmits i concursos de places d'interins
i contractats