Convocatòries. Personal docent contractat i interí

Les convocatòries a partir de maig del 2019 estan publicades a la Seu Electrònica

Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs 2019-20 (març 2019)

Bases de la convocatòria

Comissió de contractació

Places de professors associats

Comissió permanent

  • Dr. Joan Frau Munar, Vicerector de Docència (president)
  • Dra. M. Antònia Fornés Pallicer, Vicerectora de Professorat (secretària)
  • Dr. Miquel Bennàsar Veny (vocal representant del PDI)
  • Dos membres proposats pel departament

Comissió suplent

  • Dr. Xavier Varona Gómez, Vicerector de Títols i Tecnologia (president)
  • Dra. M. Dolors Forteza Forteza (vocal representant del PDI)
  • Dos membres proposats pel departament

Els representants dels departaments que formaran part de la comissió s’indiquen a cada una de les places convocades.

Les places de professor associat tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.

Places dels departaments