Centre d'Estudis de Postgrau - Palma

Codi: CEP1

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Perfil
Complement de l’especialitat de Tecnologia de Serveis 1: El contingut científic de les matèries pròpies de l’especialitat. Avaluació a l’àrea de Tecnologia de Serveis
Assignatura a impartir i horari
10731 Complement de l’especialitat de Tecnologia de Serveis 1 (Màster Universitari. Formació del Professorat)
  • Primer semestre: de dilluns a dijous de 17 a 21 hores
10735 Avaluació a l’àrea de Tecnologia de Serveis (Màster Universitari. Formació del Professorat)
  • Primer semestre: de dilluns a dijous de 17 a 21 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Bartomeu Vilanova Canet
  • Dra. Maria Isabel Ripoll Perelló

Suplents:

  • Dr. Joan J. Muntaner Guasp
  • Dr. Daniel Ruiz Aguilera