Centre d'Estudis de Postgrau - Palma

Codi: CEP1

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Perfil
Complement d’Especialitat de Biologia i Geologia
Assignatura a impartir i horari
10752 Complement d’Especialitat de Biologia i Geologia 1 (Màster Universitari: Formació del Professorat)
  • Primer semestre:
    De dilluns a dijous de 17 a 21 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Bartomeu Vilanova Canet
  • Dra. Maria Isabel Ripoll Perelló

Suplents:

  • Dr. Joan Jordi Muntaner Guasp
  • Dr. Daniel Ruiz Aguilera