Escoltar

Centre d'Estudis de Postgrau - Seu d'Eivissa i Formentera

Codi: 220047

Categoria
Un professor associat d’1,5 hores
Perfil
Disseny i Desenvolupament Curricular
Assignatura a impartir i horari
10747/10640 Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Currícular de l’Àrea (Màster Universitari: Formació del Professorat)
  • Primer semestre:
    De dilluns a dijous de 17 a 21 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Bartomeu Vilanova Canet
  • Dra. Maria Isabel Ripoll Perelló

Suplents:

  • Dr. Joan Jordi Muntaner Guasp
  • Dr. Daniel Ruiz Aguilera