Centre d'Estudis de Postgrau - Seu de Menorca

Codi: CEP1

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Perfil
Català tractament de llengües. Investigació i innovació educativa
Assignatura a impartir i horari
10637 Català Tractament de Llengües (Màster Universitari. Formació del Professorat)
  • Primer semestre: de dilluns a dijous de 17 a 21 hores
10643 Innovació Educativa (Màster Universitari. Formació del Professorat)
  • Primer semestre: de dilluns a dijous de 17 a 21 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Bartomeu Vilanova Canet
  • Dra. Maria Isabel Ripoll Perelló

Suplents:

  • Dr. Joan J. Muntaner Guasp
  • Dr. Daniel Ruiz Aguilera