Centre d'Estudis de Postgrau - Seu de Menorca

Codi: CEP1

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Perfil
Català Tractament de Llengües. Investigació i innovació educativa.
Assignatura a impartir i horari
10637 Català Tractament de Llengües (Màster Universitari: Formació del Professorat)
  • Primer semestre:
    De dilluns a dijous de 17 a 21 hores
10643 Innovació Educativa (Màster Universitari: Formació del Professorat)
  • Primer semestre:
    De dilluns a dijous de 17 a 21 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Bartomeu Vilanova Canet
  • Dra. Maria Isabel Ripoll Perelló

Suplents:

  • Dr. Joan Jordi Muntaner Guasp
  • Dr. Daniel Ruiz Aguilera