Departament d'Economia Aplicada

Codi: EA4

Categoria
Un professor visitant
Àrea de coneixement
Economia Aplicada
Perfil docent i perfil com a investigador
Microeconomia

Comissió

Titulars:

 • Dr. Jaume Rosselló Nadal (president)
 • Dr. Daniel Cardona Coll (secretari)
 • Dr. Marc Escrihuela Villar (vocal)
 • Dra. Maria Sard Bauzà (vocal)
 • Dra. Jenny C. de Freitas Fernandes (vocal)

Suplents:

 • Dr. Andreu Sansó Rosselló
 • Dra. Paula M. Aguiló Segura
 • Dra. Maria Tugores Ques

Codi: EA5

Categoria
Un professor visitant
Àrea de coneixement
Economia Aplicada
Perfil docent i perfil com a investigador
Microeconomia

Comissió

Titulars:

 • Dr. Jaume Rosselló Nadal (president)
 • Dr. Daniel Cardona Coll (secretari)
 • Dr. Marc Escrihuela Villar (vocal)
 • Dra. Maria Sard Bauzà (vocal)
 • Dra. Jenny C. de Freitas Fernandes (vocal)

Suplents:

 • Dr. Andreu Sansó Rosselló
 • Dra. Paula M. Aguiló Segura
 • Dra. Maria Tugores Ques

Codi: EA6

Categoria
Un professor visitant
Àrea de coneixement
Economia Aplicada
Perfil docent
Entorn econòmic, teoria econòmica
Perfil com a investigador
Teoria econòmica

Comissió

Titulars:

 • Dr. Jaume Rosselló Nadal (president)
 • Dr. Daniel Cardona Coll (secretari)
 • Dra. María Santana Gallego (vocal)
 • Dra. Elisabeth Valle Valle (vocal)
 • Dr. Àngel Bujosa Bestard (vocal)

Suplents:

 • Dr. Andreu Sansó Rosselló
 • Dra. Paula M. Aguiló Segura
 • Dra. Jenny C. de Freitas Fernandes

Codi: EA7

Categoria
Un professor ajudant doctor
Àrea de coneixement
Economia Aplicada
Perfil docent
Econometria
Perfil com a investigador
Econometria, sèries temporals

Comissió

Titulars:

 • Dr. Andreu Sansó Rosselló (president)
 • Dra. Magdalena Cladera Munar (secretària)
 • Dr. Jan Olof William Nilsson (vocal)
 • Dra. Catalina N. Juaneda Sampol (vocal)
 • Dra. Lucia Mangiavacchi (vocal)

Suplents:

 • Dr. Tomás del Barrio Castro
 • Dr. Daniel Cardona Coll
 • Dra. María Santana Gallego

Codi: EA8

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Economia Aplicada
Perfil docent
Anàlisi macroeconòmica del turisme

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Francisco J. Capó Parrilla (vocal)
 • Dra. María Santana Gallego (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Riera Font (vocal)
 • Dr. Àngel Bujosa Bestard (vocal)

Codi: EA9

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Economia Aplicada
Perfil docent
Economia ambiental en espais turístics
Assignatura a impartir i horari
20521 Economia Ambiental en Espais Turístics (grau de Turisme)
 • Segon semestre: horari d’horabaixa.
  Grups 32GG, 32 M01, 32M02

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Tomás del Barrio Castro (vocal )
 • Dra. Catalina M. Torres Figuerola (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Riera Font (vocal)
 • Dr. Àngel Bujosa Bestard (vocal)