Departament d'Economia de l'Empresa

Codi: EE1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Organització d’Empreses
Perfil docent
El propi de l’àrea
Perfil com a investigador
Empresa familiar

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bartomeu Pascual Fuster (vocal)
 • Dr. Lluís Bru Martínez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Socias Salvà (vocal)
 • Dr. Rafel Crespí Cladera (vocal)

Codi: EE3

Categoria
Un professor visitant
Àrea de coneixement
Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent
Finances
Perfil com a investigador
Relació entre finances empresarials i mercats de derivats

Comissió

Titulars:

 • Dr. Antoni Socias Salvà (president)
 • Dr. Bartomeu Pascual Fuster (secretari)
 • Dra. M. Magdalena Massot Perelló (vocal)
 • Dr. Robert Pascual Gascó (vocal)
 • Dra. Esperança Munar Muntaner (vocal)

Suplents:

 • Dr. Rafel Crespí Cladera
 • Dr. Alfred Martín Oliver
 • Dr. Antoni Vaello Sebastià

Codi: EE4

Categoria
Un professor visitant
Àrea de coneixement
Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil docent
El propi de l’àrea
Perfil com a investigador
Màrqueting i comportament del consumidor (consumer behavior)

Comissió

Titulars:

 • Dr. Rafel Crespí i Cladera (president)
 • Dr. Gabriel À. Vich Martorell (secretari)
 • Dra. Francina M. Orfila Sintes (vocal)
 • Dr. Antoni Serra Cantallops (vocal)
 • Dra. M. Antònia Garcia Sastre (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Socias Salvà
 • Dr. Lluís Bru Martínez
 • Dr. Aleix Calveras Maristany

Codi: 60569

Categoria
Un professor visitant
Àrea de coneixement
Organització d’Empreses
Perfil docent
El propi de l’àrea
Perfil com a investigador
Innovació i internacionalització de l’empresa

Comissió

Titulars:

 • Dr. Rafel Crespí i Cladera (president)
 • Dr. Lluís Bru Martínez (secretari)
 • Dra. Francina M. Orfila Sintes (vocal)
 • Dr. Aleix Calveras Maristany (vocal)
 • Dr. José M. Carretero Gómez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Socias Salvà
 • Dra. M. Magdalena Massot Perelló
 • Dr. Bartomeu Pascual Fuster

Codi: EE7

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Organització d’Empreses
Perfil docent
Gestió d’empreses d’allotjament
Assignatura a impartir i horari
20535 Gestió d’Empreses d’Allotjament (grau de Turisme)
 • Primer semestre: horari d'horabaixa. Grup 42GG/42M01

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bartomeu Pascual Fuster (vocal)
 • Dr. Lluís Bru Martínez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Socias Salvà
 • Dr. Rafel Crespí Cladera (vocal)

Codi: 060133

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil docent
Màrqueting turístic II
Assignatura a impartir i horari
20509 Màrqueting Turístic I (doble grau d’Economia i Turisme, pla 2018)
 • Primer semestre: horari d'horabaixa. Grup 39GG-M01
  Docència en anglès

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bartomeu Pascual Fuster (vocal)
 • Dr. Lluís Bru Martínez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Socias Salvà (vocal)
 • Dr. Rafel Crespí Cladera (vocal)

Codi: EE5

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent
Economia financera
Assignatura a impartir i horari
21202 Economia Financera (grau d’Administració d’Empreses GADE / doble grau d’Administració d’Empreses i Dret GAID)
 • Primer semestre: horari de matí GADE. Grup 62M01
 • Primer semestre: horari d’horabaixa GADE. Grup 67M01
 • Primer semestre: horari de matí GAID. Grup 33M01

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bartomeu Pascual Fuster (vocal)
 • Dr. Lluís Bru Martínez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Socias Salvà (vocal)
 • Dr. Rafel Crespí Cladera (vocal)

Codi: EE8

Categoria
Un professor associat de 3,5 hores
Àrea de coneixement
Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil docent
Màrqueting turístic II
Assignatura a impartir i horari
20519 Màrqueting Turístic II (grau de Turisme GTUR / doble grau d’Administració d’Empreses i Turisme GATU)
 • Primer semestre: horari de matí. GTUR. Grup 31GG (Palma)
  Docència en anglès
 • Primer semestre: horari d’horabaixa. GATU. Grup 34GG, 34M01
  Docència en anglès

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bartomeu Pascual Fuster (vocal)
 • Dr. Lluís Bru Martínez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Socias Salvà (vocal)
 • Dr. Rafel Crespí Cladera (vocal)

Codi: EE6

Categoria
Un professor associat de 5,5 hores
Àrea de coneixement
Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil docent
Intermediació turística
Assignatura a impartir i horari
20517 Intermediació Turística (doble grau d’Economia i Turisme GETU / grau de Turisme GTUR)
 • Primer semestre: horari de matí GTUR.
  Grup 31GG, 31M01 (Palma)
  Docència en anglès
 • Primer semestre: horari d’horabaixa GTUR/GETU.
  Grup 32/35/36GG, 32/35M01, 36M02 (Palma/Menorca)
  Docència en anglès

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bartomeu Pascual Fuster (vocal)
 • Dr. Lluís Bru Martínez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Socias Salvà (vocal)
 • Dr. Rafel Crespí Cladera (vocal)