Departament d'Economia de l'Empresa

Codi: 603164

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent
Auditoria Comptable III
Assignatura a impartir i horari
11035 Auditoria Comptable III
Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria
  • Segon semestre: horari d'horabaixa, grup 01GG

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Bartomeu Pascual Fuster
  • Dr. Lluís Bru Martínez

Suplents:

  • Dr. Antoni Socias Salvà
  • Dr. Rafel Crespí Cladera