Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Codi: 168226

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Infermeria de salut mental i pràctiques clíniques d’infermeria en unitats de cures intensives

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Joana Fornés Vives (vocal)
 • Dra. M. del Carme Alorda Terrassa (vocal)

Suplents:

 • Dr. Jordi Pericàs Beltran (vocal)
 • Dra. Antonia Pades Jiménez (vocal)

Codi: 168245

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Educació i promoció de la salut
Assignatura a impartir i horari

22704 Educació i Promoció de la Salut (grau d’Infermeria (2016))

 • Primer semestre:
  Els dimarts de 12.30 a 14.30 hores i de 17 a 19 hores
  Els dijous, seminaris de 9.30 a 13.30 hores i de 16 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. de Lluc Bauzà Amengual (vocal)
 • Dr. Andreu Bover Bover (vocal)

Suplents:

 • Dra. Berta Artigas Lelong (vocal)
 • Dr. Jordi Pericàs Beltran (vocal)

Codi: 168246

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Determinants socials de la salut
Assignatura a impartir i horari

21604 Determinants Socials de la Salut (grau d’Infermeria (2016))

 • Primer semestre:
  Els dimecres d’11.30 a 13.30 hores.
  Els dijous, seminaris de 9.30 a 13.30 hores i de 16 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Andreu Bover Bover (vocal)
 • Dra. Rosa Miró Bonet (vocal)

Suplents:

 • Dra. Berta Artigas Lelong (vocal)
 • Dr. Jordi Pericàs Beltran (vocal)

Codi: INiFS7

Categoria
Un professor associat d'1,5 hores
Àrea de coneixement
Fisioteràpia
Perfil docent
Fisioteràpia en electroteràpia i tècniques de relaxació
Assignatura a impartir i horari

21661 Procediments generals de Fisioteràpia II (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre:
  Els dilluns de 15 a 18 hores
  Els dimarts de 8.30 a 10.30 hores
  Els dimecres i dijous de 8.30 a 11.30 hores

21686 Tècniques de Relaxació (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre:
  Els dimarts de 15.30 a 17.30 hores
  Els dijous de 15.30 a 19 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Iosune Salinas Bueno (vocal)
 • Dr. Juan C. Fernández Domínguez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Carlos Moreno Gómez (vocal)
 • Dra. Maria Teresa Arbós Berenguer (vocal)

Codi: 168157

Categoria
Un professor associat d'1,5 hores
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Cures d’infermeria de la persona adulta
Assignatura a impartir i horari

22714 Infermeria de l’Adult III (grau d’Infermeria (2016))

 • Segon semestre:
  Els dilluns de 8.30 a 10.30 hores
  Els dimecres de 10.30 a 12.30 hores
  Seminaris, el mes de març els dimarts de 10.30 a 14.30 hores i de 17 a 21 hores i els mesos d’abril i maig els divendres de 10.30 a 14.30 hores i de 17 a 21 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Joan E. de Pedro Gómez (vocal)
 • Dr. Rosa Miró Bonet (vocal)

Suplents:

 • Dra. Cristina Moreno Mulet (vocal)
 • Dr. Jordi Pericàs Beltran (vocal)

Codi: 168234

Categoria
Un professor associat d'1,5 hores
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Estadística aplicada a infermeria i fisioteràpia
Assignatura a impartir i horari

22706 Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut (grau d’Infermeria (2016))

 • Segon semestre:
  Els dimecres de 9.30 a 11.30 hores i de 15 a 17 hores
  Els dijous, seminaris de 9.30 a 13.30 hores

21304 Fonaments d’Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre:
  Els dimarts de 17 a 19 hores
  Els dimecres de 18 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Jordi Pericàs Beltran (vocal)
 • Dr. Joan E. de Pedro Gómez (vocal)

Suplents:

 • Dra. Berta Artigas Lelong (vocal)
 • Dra. Joana Fornés Vives (vocal)

Codi: 160918

Categoria
Un professor associat d'1,5 hores
Àrea de coneixement
Fisioteràpia
Perfil docent
Fisioteràpia respiratòria pediàtrica i fisioteràpia neuropediàtrica
Assignatura a impartir i horari

21669 Fisioteràpia Cardiorespiratòria (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Primer semestre:
  Els dilluns de 8.30 a 11.30 hores, d’11.30 a 14.30 hores, de 15 a 18 hores i/o de 18 a 21 hores i/o els dimecres de 15 a 18 hores i/o de 18 a 21 hores

21674 Fisioteràpia Neurològica III (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre:
  Els dilluns de 15 a 18 hores i/o de 18 a 21 hores
  Els dimarts de 15 a 18 hores i/o de 18 a 21 hores i/o els dijous de 15 a 18 hores i/o de 18 a 21 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Immaculada Riquelme Agulló (vocal)
 • Dr. Juan C. Fernández Domínguez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Carlos Moreno Gómez (vocal)
 • Dra. M. de la Paz Martínez Bueso (vocal)

Codi: INiF3

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Cures d’infermeria a la persona adulta
Assignatura a impartir i horari

22712 Infermeria de l’Adult I (grau d’Infermeria (2016))

 • Primer semestre:
  Els dimecres de 9.30 a 11.30 hores
  Els dilluns, seminaris de 9.30 13.30 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Rosa Miró Bonet (vocal)
 • Dr. Joan E. de Pedro Gómez (vocal)

Suplents:

 • Dra. Cristina Moreno Mulet (vocal)
 • Dra. M. del Carme Alorda Terrassa (vocal)

Codi: 160986

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Fisioteràpia
Perfil docent
Anatomia palpatòria i pràcticum en especialitats de fisioteràpia
Assignatura a impartir i horari

21654 Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre:
  Els dilluns d’11.30 a 14.30 hores
  Els dimarts d’11.30 a 14.30 hores i/o els dijous d’11.30 a 14.30 hores

21691 Pràcticum III (grau de Fisioteràpia( 2016))

 • Segon semestre:
  Els dilluns de 16 a 20 hores
  Els dimarts de 10.30 a 12. 30 hores
  Els dimecres de 15.30 a 21.30 hores i/o els divendres de 15.30 a 21.30 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Alexandre Ferragut Garcias (vocal)
 • Dra. Iosune Salinas Bueno (vocal)

Suplents:

 • Dra. M. de la Paz Martínez Bueso (vocal)
 • Dra. Elisa Bosch Donate (vocal)

Codi: 168153

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Educació i promoció de la salut
Assignatura a impartir i horari

22704 Educació i Promoció de la Salut (grau d’Infermeria (2016))

 • Primer semestre:
  Els dimarts de 12.30 a 14.30 hores i de 17 a 19 hores
  Els dijous, seminaris de 9.30 a 13.30 hores i de 16 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. de Lluc Bauzà Amengual (vocal)
 • Dr. Andreu Bover Bover (vocal)

Suplents:

 • Dra. Berta Artigas Lelong (vocal)
 • Dr. Jordi Pericàs Beltran (vocal)

Codi: INiF5

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Fisioteràpia
Perfil docent
Pràcticum d’especialització en fisioteràpia i hospitalització
Assignatura a impartir i horari

21675 Pràcticum II (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Primer semestre:
  Els dilluns de 15.30 a 21.30 hores
  Els dimecres de 15.30 a 21.30 hores i/o els divendres de 15.30 a 21.30 hores

21691 Pràcticum III (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre:
  Els dilluns de 16 a 20 hores
  Els dimarts de 10.30 a 12.30 hores
  Els dimecres de 15.30 a 21.30 hores i/o els divendres de 15.30 a 21.30 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Iosune Salinas Bueno (vocal)
 • Dra. M. Teresa Arbós Berenguer (vocal)

Suplents:

 • Dra. M. de la Paz Martínez Bueso (vocal)
 • Dra. Elisa Bonet Donate (vocal)

Codi: INiFS1

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Pràctiques clíniques d’infermeria comunitària
Assignatura a impartir i horari

22720 - Pràctiques Clíniques II (grau d’Infermeria (2016))

 • Primer semestre:
  Els dijous i els divendres de 9.30 a 13.30 hores
  Els dilluns (alguns) de 16 a 20 hores
  Els divendres de 8.30 a 10.30 hores i de 15 a 17 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Berta Artigas Lelong (vocal)
 • Dra. M. de Lluc Bauzà Amengual (vocal)

Suplents:

 • Dr. Andreu Bover Bover (vocal)
 • Dr. Jordi Pericàs Beltran (vocal)

Codi: 160958

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Fisioteràpia
Perfil docent
Radiologia i neurologia
Assignatura a impartir i horari

21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre:
  Els dilluns d’11.30 a 14.30 hores
  Els dimarts d’11.30 a 14.30 hores
  Els dijous d’11.30 a 14.30 hores i/o de 15 a 17 hores

21655 Afeccions Medicoquirúrgiques (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre:
  Els dimarts de 15 a 17 hores
  Els dimecres de 15 a 18 hores i/o els dijous de 19 a 21 hores

21670 Fisioteràpia Neurològica II (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Primer semestre:
  Els dijous de 15 a 17 hores

21674 Fisioteràpia Neurològica III (grau de Fisioteràpia)

 • Segon semestre:
  Els dimecres de 15 a 17 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Alexandre Ferragut Garcias (vocal)
 • Dra. Immaculada Riquelme Agulló (vocal)

Suplents:

 • Dr. Carlos Moreno Gómez (vocal)
 • Dra. M. Teresa Arbós Berenguer (vocal)

Codi: 168162

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Estadística aplicada a infermeria i fisioteràpia
Assignatura a impartir i horari

22706 Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut (grau d’Infermeria (2016))

 • Segon semestre:
  Els dimecres de 9.30 a 11.30 hores i de 15 a 17 hores
  Els dijous, seminaris de 9.30 a 13.30 hores

21304 Fonaments d’Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre:
  Els dimarts de 17 a 19 hores
  Els dimecres de 18 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Jordi Pericàs Beltran (vocal)
 • Dr. Joan E. de Pedro Gómez (vocal)

Suplents:

 • Dra. Berta Artigas Lelong (vocal)
 • Dra. Joana Fornés Vives (vocal)

Codi: 168154

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Comunicació i Salut
Assignatura a impartir i horari

21608 Comunicació i Salut (grau d’Infermeria (2016))

 • Segon semestre:
  Els dimarts d’11.30 a 13. 30 hores i de 16 a 18 hores
  Els dijous de 9.30 a 13.30 hores i de 16 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Antonia Pades Jiménez (vocal)
 • Dra. Joana Fornés Vives (vocal)

Suplents:

 • Dra. Julia Gallo Estrada (vocal)
 • Dra. M. de Lluc Bauzà Amengual (vocal)

Codi: INiFS2

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Infermeria de la infància
Assignatura a impartir i horari

22719 Infermeria en la Infància, Adolescència i Família (grau d’Infermeria (2016))

 • Primer semestre:
  Els dimarts de 12.30 a 14.30 hores i de 19 a 21 hores
  Els dimecres de 8.30 a 10.30 hores i de 15 a 17 hores
  Els dilluns, seminaris (octubre) de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores
  Els divendres (novembre/desembre) de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Jordi Pericàs Beltran (vocal)
 • Dra. M. del Carme Alorda Terrassa (vocal)

Suplents:

 • Dra. Joana Fornés Vives (vocal)
 • Dra. Julia Gallo Estrada (vocal)

Codi: INiFS4

Categoria
Un professor associat de 4 hores
Àrea de coneixement
Fisioteràpia
Perfil docent
Pràcticum de fisioteràpia en geriatria, atenció primària i hospitalització
Assignatura a impartir i horari

22773 Pràcticum I (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Segon semestre: disponibilitat als matins

21675 Pràcticum II (grau de Fisioteràpia (2016))

 • Primer semestre:
  Els dilluns i els dimecres i/o divendres de 15.30 21.30 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Iosune Salinas Bueno (vocal)
 • Dra. M. Teresa Arbós Berenguer (vocal)

Suplents:

 • Dra. M. de la Paz Martínez Bueso (vocal)
 • Dra. Elisa Bosch Donate (vocal)