Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Codi: 168203

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Bases històriques i professionals d’infermeria i cures d’infermeria a la persona adulta

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Margalida Miró Bonet
 • Dra. Cristina Moreno Mulet

Suplents:

 • Dr. Joan E. de Pedro Gómez
 • Dra. Rosa M. Alberdi Castell

Codi: 168244

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Cures d’infermeria a la persona adulta, infermeria comunitària i pràctiques clíniques d’infermeria

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. de Lluc Bauzà Amengual
 • Dr. Jordi Pericàs Beltran

Suplents:

 • Dra. Berta Artigas Lelong
 • Dra. Julia Gallo Estrada

Codi: 160945

Categoria
Un professor associat de 6 hores
Àrea de coneixement
Fisioteràpia
Perfil
Fisioteràpia en electroteràpia, procediments sanitaris generals, valoració en fisioteràpia. Pràcticum en especialitats de fisioteràpia i pràcticum de fisioteràpia en geriatria, atenció primària i hospitalització.
Assignatura a impartir i horari
21661 Procediments Generals de Fisioteràpia II (grau de Fisioteràpia)
 • Segon semestre:
  Els dilluns de 15 a 18 hores
  Els dimarts de 8.30 a 10.30 hores
  Els dimecres i/o dijous de 8.30 a 11.30 hores
21651 Procediments Sanitaris Generals (grau de Fisioteràpia)
 • Primer semestre:
  Els dilluns de 8.30 a 11.30 hores, d’11.30 a 14.30 hores i/o de 15 a 17 hores i/o els dimecres de 15 a 16 hores i/o de 16 a 17 hores
22765 Valoracions de Fisioteràpia (grau de Fisioteràpia)
 • Primer semestre:
  Els dimarts de 8.30 a 11.30 hores, d’11.30 a 14.30 hores, de 15 a 18 hores i/o de 18 a 20 hores i/o els dijous de 8.30 a 11.30 hores
22773 Pràcticum I (grau de Fisioteràpia)
 • Segon semestre:
  Disponibilitat d’horari l’horabaixa
21691 Pràcticum III (grau de Fisioteràpia)
 • Segon semestre:
  Els dilluns de 16 a 20 hores
  Els dimarts de 10.30 a 12.30 hores
  Els dimecres de 15.30 a 21.30 hores i/o els divendres de 15.30 a 21.30 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Elisa Bosch Donate
 • Dr. Carlos Moreno Gómez

Suplents:

 • Dra. Iosune Salinas Bueno
 • Dra. M. Teresa Arbós Berenguer