Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Codi: 168252

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Cures d’infermeria de la persona adulta

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Jordi Pericàs Beltran
  • Dr. Joan Ernest de Pedro Gómez

Suplents:

  • Dra. Rosa Miró Bonet
  • Dra. M. del Carme Alorda Terrassa