Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Codi: BFiCS1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent
Biologia i bioquímica
Perfil com a investigador
Estrès oxidatiu, bioquímica de l’activitat física i suplements antioxidants

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Ana M. Proenza Arenas (vocal)
 • Dra. Isabel Lladó Sampol (vocal)

Suplents:

 • Dra. Catalina Picó Segura (vocal)
 • Dra. Silvia E. Fernández de Mattos (vocal)

Codi: BFiCS2

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent
Biologia molecular i control metabòlic i Bioquímica
Perfil com a investigador
Dianes moleculars en l’obesitat. Nutrició personalitzada

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Ana M. Proenza Arenas (vocal)
 • Dra. Isabel Lladó Sampol (vocal)

Suplents:

 • Dra. Catalina Picó Segura (vocal)
 • Dra. Silvia E. Fernández de Mattos (vocal)

Codi: BFiCS6

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent
Anàlisis clíniques
Assignatura a impartir i horari
21520 Bioquímica Analítica i Clínica (grau de Bioquímica)
 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Ana M. Proenza Arenas (vocal)
 • Dra. Isabel Lladó Sampol (vocal)

Suplents:

 • Dra. M. Pilar Roca Salom (vocal)
 • Dr. Jordi Oliver Oliver (vocal)

Codi: BFiCS7

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent
Anàlisis clíniques
Assignatura a impartir i horari
21520 Bioquímica Analítica i Clínica (grau de Bioquímica)
 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Ana M. Proenza Arenas (vocal)
 • Dra. Isabel Lladó Sampol (vocal)

Suplents:

 • Dra. M. Pilar Roca Salom (vocal)
 • Dr. Jordi Oliver Oliver (vocal)

Codi: 150525

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Fisiologia
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
23011 Fisiologia. Aparells i Sistemes I (grau de Medicina)
 • Primer semestre: horari de matí i horabaixa
21504 Fisiologia Animal (grau de Biologia)
 • Primer semestre: horari de matí i horabaixa
21509 Laboratori Integral II (grau de Bioquímica)
 • Primer semestre: horari de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Josep A. Tur Marí (vocal)
 • Dra. Isabel Lladó Sampol (vocal)

Suplents:

 • Dr. Rafael Prieto Almirall (vocal)
 • Dr. Antoni Sureda Gomila (vocal)

Codi: BFiCS5

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Fisiologia
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
23011 Fisiologia. Aparells i Sistemes I (grau de Medicina)
 • Primer semestre: horari de matí i horabaixa
21504 Fisiologia Animal (grau de Biologia)
 • Primer semestre: horari de matí i horabaixa
21509 Laboratori Integral II (grau de Bioquímica)
 • Primer semestre: horari de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Josep A. Tur Marí (vocal)
 • Dra. Isabel Lladó Sampol (vocal)

Suplents:

 • Dr. Rafael Prieto Almirall (vocal)
 • Dr. Antoni Sureda Gomila (vocal)