Departament de Biologia

Codi: B1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Zoologia
Perfil docent
Plagues agrícoles i ornamentals. Agricultura ecològica. Recursos per a la valoració de la Biodiversitat
Perfil com a investigador
Entomologia i parasitologia aplicades: plagues i paràsits de sistemes agroforestals i apícoles

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. José A. Castro Ocón (vocal)
 • Dr. Miguel A. Miranda Chueca (vocal)

Suplents:

 • Dra. Susana Esteban Valdés (vocal)
 • Dra. Catalina Cabot Bibiloni (vocal)

Codi: B6

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Ecologia
Perfil docent
Poblacions i medi físic. Ecologia aplicada a l’agricultura. Ecologia global. Comunitats i ecosistemes. Operacions bàsiques de camp
Perfil com a investigador
Ecologia terrestre; gestió i conservació d’espècies amenaçades i introduïdes; Biodiversitat insular

La docència d’algunes assignatures es farà en llengua anglesa. 

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Antoni Martínez Taberner (vocal)
 • Dra. Carme Garcia Ple (vocal)

Suplents:

 • Dr. Llorenç Gil Vives (vocal)
 • Dra. Cori Ramon Juanpere (vocal)

Codi: B9

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Fisiologia
Perfil docent
Fisiologia humana. Fisiologia animal i cronobiologia
Perfil com a investigador
Fisiologia

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Susana Esteban Valdés (vocal)
 • Dr. Antoni Gamundí Gamundí (vocal)

Suplents:

 • Dr. José A. Castro Ocón (vocal)
 • Dra. Cristina Nicolau Llobera (vocal)

Codi: B2

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Farmacologia
Perfil docent
Farmacologia general
Assignatura a impartir i horari

23025 Farmacologia General (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura

 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Susana Esteban Valdés (vocal)
 • Dr. Antoni Miralles Socias (vocal)

Suplents:

 • Dra. Regina Alemany Alonso (vocal)
 • Dr. Oliver Vögler (vocal)

Codi: B3

Categoria
Un professor associat d'1,5 hores
Àrea de coneixement
Farmacologia
Perfil docent
Neurofarmacologia. Farmacodinàmica. Farmacocinètica
Assignatura a impartir i horari
11242 Neurofarmacologia i Sistemes de Neurotransmissió
Màster Universitari. Neurociències (MNEC)
 • Primer semestre: horari de matí, 6 hores setmanals 3 dies a la setmana, 2 hores per dia (25 hores) (durada: 6 setmanes durant els mesos de novembre i desembre de 2018)
20144 Farmacologia (grau de Biologia)
 • Segon semestre: els dimarts i els dijous d’11 a 13 hores, 4 hores setmanals (20 hores)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Susana Esteban Valdés (vocal)
 • Dr. Antoni Miralles Socias (vocal)

Suplents:

 • Dra. Regina Alemany Alonso (vocal)
 • Dr. Oliver Vögler (vocal)