Departament de Biologia

Codi: 013716

Categoria
Un professor ajudant doctor
Àrea de coneixement
Genètica
Perfil docent
Genètica. Antropologia molecular i genètica forense. Genètica de les interaccions plantes-microorganismes
Perfil com a investigador
Genètica de poblacions humanes. Genètica forense

Es realitzarà entrevista personal amb cada un dels candidats.

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dra. Cori Ramon Juanpere (presidenta)
  • Dra. Antònia Picornell Rigo (secretària)
  • Dr. Carles Juan Clar (vocal)
  • Dr. José A. Castro Ocón (vocal)
  • Dra. Catalina Cabot Bibiloni (vocal)

Suplents:

  • Dra. Elena García-Valdés Pukkits (vocal)
  • Dr. Antoni Miralles Socias (vocal)
  • Dr. Llorenç Gil Vives (vocal)