Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Codi: 021386

Categoria
Un professor ajudant doctor
Àrea de coneixement
Història de l'Art
Perfil docent
Art Barroc
Perfil com a investigador
Patrimoni historicoartístic. Història dels jardins

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Mercè Gambús Saiz (presidenta)
 • Dr. Andreu Josep Villalonga Vidal (secretari)
 • Dra. Francesca Lladó Pol (vocal)
 • Dr. Francisco José Falero Folgoso (vocal)
 • Dra. M. Josep Mulet Gutiérrez (vocal)

Suplents:

 • Dra. Sebastiana M. Sabater Rebassa
 • Dr. Miquel À. Capellà Galmés
 • Dra. M. Magdalena Brotons Capó
   

Codi: 021388

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Història de l'Art
Perfil
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
20503 Gestió del Patrimoni Cultural (grau de Turisme)
 • Segon semestre:
  Els dilluns i dimarts de 10 a 12 hores, grup 10

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Miquela Forteza Oliver
 • Dr. Jaume Andreu Galmés

Suplents:

 • Dra. Francesca Lladó Pol
 • Dr. Andreu Josep Villalonga Vidal