Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Codi: CMI1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil docent
Estructura de computadors II. Ampliació d’automatització industrial
Perfil com a investigador
Localització i navegació visual de vehicles autònoms submarins. Exploració i planificació dinàmica de camins amb robots autònoms per a mapatge en 3D

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Ricardo Alberich Martí (vocal)
 • Dr. Gabriel Oliver Codina (vocal)

Suplents:

 • Dra. Yolanda González Cid (vocal)
 • Dr. Antoni Burguera Burguera (vocal)

Codi: CMI3

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent
Programació - Informàtica I. Estructura de dades
Perfil com a investigador
Tècniques de visió per a la interacció en espais RGBD i per a imatges mèdiques

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Xavier Varona Gómez (vocal)
 • Dr. Francisco José Perales López (vocal)

Suplents:

 • Dr. Ramon Mas Sansó (vocal)
 • Dr. Antoni Jaume Capó (vocal)

Codi: CMI5

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent
Didàctica de les matemàtiques II. Matemàtiques de l’Educació Primària
Perfil com a investigador
Nombres borrosos discrets. Aplicacions a la presa de decisions i a la teoria de consens

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Joan Torrens Sastre (vocal)
 • Dr. Manuel González Hidalgo (vocal)

Suplents:

 • Dr. Daniel Ruiz Aguilera (vocal)
 • Dr. Arnau Mir Torres (vocal)

Codi: CMI9

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent
Matemàtiques. Mètodes per a l’Àlgebra Lineal
Perfil com a investigador
Estructures mètriques generalitzades. Mètriques borroses i les seves aplicacions

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Óscar Valero Sierra (vocal)
 • Dra. Pilar Fuster Parra (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antonio E. Teruel Aguilar (vocal)
 • Dr. Jaume Suñer Llabrés (vocal)

Codi: CMI10

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Matemàtica Aplicada
Perfil docent
Matemàtiques II - Càlcul. Matemàtiques I
Perfil com a investigador
Processament i anàlisi matemàtica d’imatges: models variacionals

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bartomeu Coll Vicens (vocal)
 • Dr. Antoni Buades Capó (vocal)

Suplents:

 • Dra. Catalina Sbert Juan (vocal)
 • Dr. José Luis Lisani Roca (vocal)

Codi: 030102

Categoria
Un professor visitant
Àrea de coneixement
Didàctica de la Matemàtica
Perfil docent
Didàctica de les matemàtiques I. Matemàtiques de l’Educació Primària
Perfil com a investigador
Didàctica de la matemàtica

Comissió

Titulars:

 • Dr. Llorenç Valverde Garcia (president)
 • Dr. Daniel Ruiz Aguilera (secretari)
 • Dr. Bartomeu Coll Vicens (vocal)
 • Dra. Mercè Llabrés Segura (vocal)
 • Dr. Ricardo Alberich Martí (vocal)

Suplents:

 • Dr. Francesc A. Rosselló Llompart
 • Dr. Rafel J. Prohens Sastre
 • Dra. Margarita Miró Julià

Codi: CMI4

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent
Programació-Informàtica I
Perfil com a investigador
Entorns de 360º multimèdia Interactive Hypervideo

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Antoni Bibiloni Coll (vocal)
 • Dr. Pere A. Palmer Rodríguez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Miquel Mascaró Portells (vocal)
 • Dr. Gabriel Fontanet Nadal (vocal)

Codi: CMI6

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent
Introducció a la geometria
Perfil com a investigador
Tècniques de soft computing en el processament d’imatges biomèdiques. Morfologia matemàtica borrosa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Manuel González Hidalgo (vocal)
 • Dr. Arnau Mir Torres (vocal) 

Suplents:

 • Dr. Joan Torrens Sastre (vocal)
 • Dr. Sebastià Massanet Massanet (vocal)

Codi: 304196

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent
Matemàtica discreta
Perfil com a investigador
Mètodes matemàtics en filogenètica i en xarxes biomoleculars

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Francesc A. Rosselló Llompart (vocal)
 • Dra. Mercè Llabrés Segura (vocal)

Suplents:

 • Dr. Gabriel Cardona Juanals (vocal)
 • Dr. Ricardo Alberich Martí (vocal)