Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Codi: 030102

Categoria
Un professor visitant
Àrea de coneixement
Didàctica de la Matemàtica
Perfil docent
Didàctica de les Matemàtiques I. Matemàtiques de l’Educació Primària
Perfil com a investigador
Didàctica de la matemàtica

Comissió

Titulars:

  • Dr. Llorenç Valverde Garcia (president)
  • Dr. Daniel Ruiz Aguilera (secretari)
  • Dr. Bartomeu Coll Vicens (vocal)
  • Dra. Mercè Llabrés Segura (vocal)
  • Dr. Ricardo Alberich Martí (vocal)

Suplents:

  • Dr. Francesc A. Rosselló Llompart
  • Dr. Rafel J. Prohens Sastre
  • Dra. Margarita Miró Julià