Departament de Dret Públic

Codi: DPú2

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Dret Administratiu
Perfil docent i perfil com a investigador
El propi de l’àrea

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Avel·lí Blasco Esteve (vocal)
 • Dr. Joan D. Janer Torrens (vocal)

Suplents:

 • Dra. Joana M. Socias Camacho (vocal)
 • Dra. Magdalena Llompart Bennàssar (vocal)

Codi: 050732

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Dret Penal
Perfil docent i perfil com a investigador
El propi de l’àrea

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Eduard Ramon Ribas (vocal)
 • Dr. Joan D. Janer Torrens (vocal)

Suplents:

 • Dr. Antoni Gili Pascual (vocal)
 • Dra. M. del Carmen Tomás-Valiente Lanuza (vocal)

Codi: DPú3

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Dret Internacional Privat
Perfil docent i perfil com a investigador
El propi de l’àrea

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Federico F. Garau Sobrino (vocal)
 • Dr. Joan D. Janer Torrens (vocal)

Suplents:

 • Dr. Lluís Garau Juaneda (vocal)
 • Dra. Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor (vocal)

Codi: DPú4

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
22530 Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya (grau de Relacions Laborals)
 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Magdalena Llompart Bennàssar (vocal)
 • Dr. Joan D. Janer Torrens (vocal)

Suplents:

 • Dr. Erik J. Monreal Bringsvaerd (vocal)
 • Dr. Carles Riera Vaireda (vocal)

Codi: 050626

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Perfil docent
Dret de la Unió Europea
Assignatura a impartir i horari
20412 Dret de la Unió Europea (grau de Dret)
 • Primer semestre: horari de matí

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. Rosario Huesa Vinaixa (vocal)
 • Dr. Joan D. Janer Torrens (vocal)

Suplents:

 •  Dra. Margalida Capellà Roig (vocal)
 • Dra. Magdalena Llompart Bennàssar (vocal)