Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Codi: FC1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Filologia Catalana
Perfil docent
Literatura catalana del Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme
Perfil com a investigador
Literatura de l’edat moderna

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Jaume Guiscafrè Danús (vocal)
 • Dr. Joan Melià Garí (vocal)

Suplents:

 • Dra. Caterina Valriu Llinàs (vocal)
 • Dr. Gabriel Ensenyat Pujol (vocal)

Codi: FC2

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Filologia Catalana
Perfil docent
Desenvolupament de les habilitats lingüístiques i llengua i literatura catalanes
Perfil com a investigador
Evolució del llenguatge i anàlisi del desenvolupament de la capacitat sintàctica

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Jaume Guiscafrè Danús (vocal)
 • Dr. Joan Melià Garí (vocal)

Suplents:

 • Dra. Caterina Valriu Llinàs (vocal)
 • Dr. Gabriel Ensenyat Pujol (vocal)

Codi: FC3

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Filologia Catalana
Perfil docent
Sintaxi i pragmàtica catalanes, adquisició de la lectura i l’escriptura
Perfil com a investigador
Sintaxi catalana i interfícies externes, sociolingüística de la variació

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Jaume Guiscafrè Danús (vocal)
 • Dr. Joan Melià Garí (vocal)

Suplents:

 • Dra. Caterina Valriu Llinàs (vocal)
 • Dr. Gabriel Ensenyat Pujol (vocal)