Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Codi: FEMiC1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent i perfil com a investigador
Llengua anglesa per a finalitats específiques

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez (vocal)
 • Sra. Magdalena Catrain González (vocal)

Suplents:

 • Dra. Paloma Fresno Calleja (vocal)
 • Dra. Eva Pérez Rodríguez (vocal)

Codi: FEMiC3

Categoria
Un professor visitant
Àrea de coneixement
Filologia Alemanya
Perfil docent i perfil com a investigador
Llengua alemanya

Comissió

Titulars:

 • Dr. Pedro Guijarro Fuentes (president)
 • Dra. Glòria Bosch Roig (secretària)
 • Dra. Paloma Fresno Calleja (vocal)
 • Dra. Francesca Roca Aranyó (vocal)
 • Dra. Cristina Suárez Gómez (vocal)

Suplents:

 • Dra. Maria Juan Garau
 • Dra. Marian Amengual Pizarro
 • Dra. Lucía Loureiro Porto

Codi: FEMiC2

Categoria
Un professor ajudant doctor
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent i perfil com a investigador
Llengua anglesa i la seva didàctica

Comissió

Titulars:

 • Dra. Maria Juan Garau (presidenta)
 • Dra. Cristina Suárez Gómez (secretària)
 • Dra. Lucía Loureiro Porto (vocal)
 • Dra. Marian Amengual Pizarro (vocal)
 • Dr. Rubén Jarazo Álvarez (vocal)

Suplents:

 • Dra. Paloma Fresno Calleja
 • Dra. José Igor Prieto Arranz
 • Dra. Joana Salazar Noguera

Codi: 081230

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Llengua Espanyola
Perfil docent
Didàctica de la llengua espanyola i la seva literatura
Assignatura a impartir i horari
22103 Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació (grau d’Educació Primària)
 • Primer semestre: horari de matí

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Pedro Guijarro Fuentes (vocal)
 • Dr. Sebastià Roig Rigo (vocal)

Suplents:

 • Dra. Assumpció Rost Bagudanch (vocal)
 • Dra. Cristina Suárez Gómez (vocal)

Codi: 030367

Categoria
Un professor associat de 3,5 hores
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua anglesa i la seva didàctica
Assignatura a impartir i horari
22126 Pràctiques I d’Educació Primària (grau d’Educació Primària)
 • Segon semestre: horari de matí o horabaixa (es concreta amb els alumnes en pràctiques)

22139 Pràctiques II d’Educació Primària (grau d’Educació Primària)

 • Primer semestre: horari de matí o horabaixa (es concreta amb els alumnes en pràctiques)

22168 Pràctiques de Menció: Llengua estrangera (anglès) (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre: horari de matí o horabaixa (es concreta amb els alumnes en pràctiques)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez (vocal)
 • Dra. Paloma Fresno Calleja (vocal)

Suplents:

 • Dra. Joana Salazar Noguera (vocal)
 • Dra. Marian Amengual Pizarro (vocal)

Codi: 080214

Categoria
Un professor associat de 3,5 hores
Àrea de coneixement
Filologia Alemanya
Perfil docent
Llengua alemanya
Assignatura a impartir i horari
20528 Alemany III (doble grau d’Administració d’Empreses i Turisme)
 • Primer semestre: horari de matí

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Glòria Bosch Roig (vocal)
 • Dra. Francesca Roca Arañó (vocal)

Suplents:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez (vocal)
 • Dra. Paloma Fresno Calleja (vocal)

Codi: 080357

Categoria
Un professor associat de 4 hores
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua anglesa
Assignatura a impartir i horari
21145 Business English
 • Segon semestre: horari d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez (vocal)
 • Dra. Paloma Fresno Calleja (vocal)

Suplents:

 • Dra. Joana Salazar Noguera (vocal)
 • Dra. Marian Amengual Pizarro (vocal)