Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Codi: FEMiC1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent i perfil com a investigador
Llengua anglesa per a finalitats específiques

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Sra. Magdalena Catrain González

Suplents:

 • Dra. Paloma Fresno Calleja
 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez

Codi: 080346

Categoria
Un professor associat de 5 hores
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua anglesa
Assignatura a impartir i horari
22159 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès (grau d’Educació Primària)
 • Segon semestre:
  Els dimarts de 16.30 a 20 hores
20481 English for Legal Purposes (grau de Dret i grau de Relacions Laborals)
 • Segon semestre:
  Els dijous de 17 a 19 hores
  Els divendres de 17 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez
 • Sra. Magdalena Catrain González