Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Codi: 803132

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua anglesa per a finalitats específiques
Perfil com a investigador
Llengua anglesa per a finalitats específiques

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Sra. Magdalena Catrain González
 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez

Codi: FEMiC3

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Filologia Alemanya
Perfil docent
Llengua Alemanya

Assignatura a impartir i horari
20524 Alemany II (grau de Turisme)  
 • Segon semestre: els dimarts i dijous de 8 a 10 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Glòria Bosch Roig
 • Dra. Francesca Roca Arañó

Suplents:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Codi: 080372

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua Anglesa per a finalitats específiques

Assignatura a impartir i horari
21145 Business English (graus d’Economia, d’Administració i Direcció d’Empreses, i de Relacions Laborals. I doble titulació de grau d’Administració d’Empreses i grau de Dret)  
 • Segon semestre: els dilluns d’11.30 a 13 hores i els dijous de 10.30 a 12 hores
22168 Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès) (grau d’Educació Primària)
 • Segon semestre: horari de matí

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez
 • Sra. Magdalena Catrain González

Codi: 080381

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua Anglesa i la seva Didàctica

Assignatura a impartir i horari
22117 Llengua Anglesa i la seva Didàctica (grau d’Educació Primària)
 • Segon semestre: els dimecres de 13 a 15 hores i els dijous de 12.30 a 14 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez
 • Sra. Magdalena Catrain González

Codi: 803136

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua Anglesa per a finalitats específiques

Assignatura a impartir i horari
21145 Business English (grau d’Administració d’Empreses)
 • Segon semestre: els dilluns de 10 a 11.30 hores i els dimarts de 10 a 13 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Sra. Magdalena Catrain González

Suplents:

 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Codi: 080350

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua anglesa per a finalitats específiques
Assignatura a impartir i horari
20395 English for Engineering (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)
 • Segon semestre: els dilluns de 15.30 a 17.30 hores i els dijous de 12.30 a 14.30 i de 17.40 a 19.40 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Sra. Magdalena Catrain González

Suplents:

 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Codi: 080343

Categoria
Un professor associat de 4 hores
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua Anglesa

Assignatura a impartir i horari
21810 English Language IV (grau d’Estudis Anglesos)  
 • Segon semestre: els dilluns de 9 a 11 i de 13 a 14 hores i els dimecres d’11 a 14 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez
 • Sra. Magdalena Catrain González

Codi: 080346

Categoria
Un professor associat de 5 hores
Àrea de coneixement
Filologia Anglesa
Perfil docent
Llengua Anglesa
Assignatura a impartir i horari
21822 Applications of English Linguistics and ICT (grau d’Estudis Anglesos)
 • Segon semestre: els dimecres de 10 a 12 hores i els dijous de 9 a 11 hores

20481 English for Legal Purposes (grau de Dret i grau de Relacions Laborals)

 • Segon semestre: els dijous de 17 a 19 hores i els divendres de 17 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez
 • Sra. Magdalena Catrain González