Escoltar

Departament de Filosofia i Treball Social

Codi: 090726

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent
Mètodes i Tècniques d’Investigació Qualitativa

Assignatura a impartir i horari
21962 Mètodes i Tècniques d’Investigació Qualitativa (grau de Treball Social)
 
 • Segon semestre: els dilluns de 12 a 14 hores (G01)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. Antònia Carbonero Gamundí
 • Dra. Fernanda Caro Blanco

Suplents:

 • Dr. Josep Francesc Campos Vidal
 • Dra. Josefa Cardona Cardona

 

Codi: FiTS1

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent
Programes i Projectes de Cooperació Internacional

Assignatura a impartir i horari
21956 Programes i Projectes de Cooperació Internacional (grau de Treball Social)
* Assignatura nova.
 
 • Segon semestre: els dimecres de 17 a 19 hores (G01)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. Antònia Carbonero Gamundí
 • Dra. Fernanda Caro Blanco

Suplents:

 • Dr. Josep Francesc Campos Vidal
 • Dra. Josefa Cardona Cardona

 

Codi: 080372

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent
Investigació i Diagnòstic

Assignatura a impartir i horari
21917 Investigació i Diagnòstic (grau de Treball Social)
 
 • Segon semestre: els divendres de 15 a 18 hores (1GG, 1GM)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. Antònia Carbonero Gamundí
 • Dra. Fernanda Caro Blanco

Suplents:

 • Dr. Josep Francesc Campos Vidal
 • Dra. Josefa Cardona Cardona

 

Codi: 080372

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent
Treball Social amb Xarxes i Sistemes Amplis

Assignatura a impartir i horari
21925 Treball Social amb Xarxes i Sistemes Amplis (grau de Treball Social)
 
 • Segon semestre: els dimecres de 15 a 19 hores (1GG, 2GM)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. Antònia Carbonero Gamundí
 • Dra. Fernanda Caro Blanco

Suplents:

 • Dr. Josep Francesc Campos Vidal
 • Dra. Josefa Cardona Cardona