Departament de Física

Codi: 102025

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Perfil docent
Anàlisi de dades experimentals. Física mèdica (grau de Física)
Perfil com a investigador
Radioactivitat ambiental

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Antoni Puente Ferrà (vocal)
 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)

Suplents:

 • Dr. Llorenç Serra Crespí (vocal)
 • Dra. M. Rosa López Gonzalo (vocal)

Codi: FS1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Construccions Arquitectòniques
Perfil docent
Materials II. Materials III (grau d’Edificació)
Perfil com a investigador
Propietats tèrmiques de materials ecològics i sistemes constructius

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Carles Bona Garcia (vocal)
 • Dr. Sergey Kustov Dolgov (vocal)

Suplents:

 • Dr. Sebastià A. Bota Ferragut (vocal)
 • Dr. Jaume Pons Morro (vocal)

Codi: FS4

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Enginyeria de la Construcció
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari

20382 Geotècnica i Fonaments (grau d’Edificació)

 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Antoni Cladera Bohigas (vocal)
 • Dr. Rubén Santamarta Martínez (vocal)

Suplents:

 • Dr. Miquel J. Roca Adrover (vocal)
 • Dr. Víctor Martínez Moll (vocal)

Codi: FS5

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Tecnologia Electrònica
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari

22407 Components i Sistemes Electrònics (grau d’Enginyeria Industrial i Automàtica)

 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel J. Roca Adrover (vocal)
 • Dr. Eugeni M. Isern Riutort (vocal)

Suplents:

 • Dr. Sebastià A. Bota Ferragut (vocal)
 • Dr. Jaume A. Segura Fuster (vocal)

Codi: FS6

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Enginyeria Mecànica
Perfil docent
Projectes industrials
Assignatura a impartir i horari

22425 Projectes Industrials (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Víctor Martínez Moll (vocal)
 • Dr. Andreu A. Moià Pol (vocal)

Suplents:

 • Dr. Sebastià A. Bota Ferragut (vocal)
 • Dr. Antoni Cladera Bohigas (vocal)

Codi: 102418

Categoria
Un professor associat d'1,5 hores
Àrea de coneixement
Enginyeria Mecànica
Perfil docent
Instal·lacions industrials
Assignatura a impartir i horari

11327 Instal·lacions Industrials
Màster Universitari. Enginyeria Industrial (MEIN)

 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Víctor Martínez Moll (vocal)
 • Dr. Andreu A. Moià Pol (vocal)

Suplents:

 • Dr. Sebastià A. Bota Ferragut (vocal)
 • Dr. Antoni Cladera Bohigas (vocal)

Codi: FS2

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Enginyeria Mecànica
Perfil docent
Màquines hidràuliques
Assignatura a impartir i horari

22408 Màquines Hidràuliques (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)

 • Primer semestre: horari de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Víctor Martínez Moll (vocal)
 • Dr. Andreu A. Moià Pol (vocal)

Suplents:

 • Dr. Sebastià A. Bota Ferragut (vocal)
 • Dr. Antoni Cladera Bohigas (vocal)

Codi: FS3

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Construccions Arquitectòniques
Perfil docent
Gestió i sostenibilitat
Assignatura a impartir i horari

20381 Gestió (grau d’Edificació)

 • Primer semestre: horari d'horabaixa

20373 Sostenibilitat (grau d’Edificació)

 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Gabriel Horrach Sastre (vocal)
 • Dr. Joan Muñoz Gomila (vocal)

Suplents:

 • Dr. Francesc J. Forteza Oliver (vocal)
 • Dr. Joan J. Marcó Antón (vocal)

Codi: 102518

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Construccions Arquitectòniques
Perfil docent
Construcció IV. Projectes tècnics
Assignatura a impartir i horari

20377 Construcció IV (grau d’Edificació)

 • Segon semestre: horari d'horabaixa

20380 Projectes Tècnics (grau d’Edificació)

 • Primer semestre: horari d'horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Gabriel Horrach Sastre (vocal)
 • Dr. Joan Muñoz Gomila (vocal)

Suplents:

 • Dr. Francesc J. Forteza Oliver (vocal)
 • Dr. Joan J. Marcó Antón (vocal)