Departament de Física

Codi: 102421

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Enginyeria Mecànica
Perfil docent
Enginyeria Termoenergètica

Assignatura a impartir i horari
22412 Enginyeria Termoenergètica (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)
 
  • Segon semestre: els dilluns de 12.30 a 14.30 hores (grup 05X03) i els dimarts de 12.30 a 14.30 hores (grup 05X02)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Víctor Martínez Moll
  • Dr. Andreu Antoni Moià Pol

Suplents:

  • Dr. Antoni Cladera Bohigas
  • Dr. Miquel Jesús Roca Adrover

Codi: 102423

Categoria
Un professor associat d'1 hora
Àrea de coneixement
Enginyeria Mecànica
Perfil docent
Enginyeria Termoenergètica

Assignatura a impartir i horari
22412 Enginyeria Termoenergètica (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica)
 
  • Segon semestre: els dilluns de 18.30 a 20.30 hores (grup 05X03) i els dimarts de 18.30 a 20.30 hores (grup 05X02)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Víctor Martínez Moll
  • Dr. Andreu Antoni Moià Pol

Suplents:

  • Dr. Antoni Cladera Bohigas
  • Dr. Miquel Jesús Roca Adrover