Departament de Geografia

Codi: G1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Geografia Física
Perfil docent
Sistemes d’informació geogràfica
Perfil com a investigador
Climatologia i Hidrologia

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Miquel Grimalt Gelabert (vocal)
  • Dr. Joan J. Estrany Bertos (vocal)

Suplents:

  • Dra. Joana M. Petrus Bey (vocal)
  • Dr. Guillem X. Pons Buades(vocal)

Codi: G2

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Geografia Humana
Perfil docent
Cartografia i tècniques d’anàlisi espacial
Perfil com a investigador
Geografia econòmica

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Miquel Grimalt Gelabert (vocal)
  • Dr. Jaume Binimelis Sebastián (vocal)

Suplents:

  • Dra. Joana M. Petrus Bey (vocal)
  • Dr. Hugo Capellà Miternique (vocal)