Departament de Medicina (en constitució)

Codi: 230901

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Introducció i Història de la Medicina
Assignatura a impartir i horari
23004 Introducció i Història de la Medicina (grau de Medicina)
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M2

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23021 Patologia General I (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M3

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23021 Patologia General I (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M4

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23021 Patologia General I (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M5

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23021 Patologia General I (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M7

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23027 Patologia General II (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M8

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23027 Patologia General II (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M9

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23027 Patologia General II (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M10

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23027 Patologia General II (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M11

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Cirurgia
Perfil docent
Bases de cirurgia
Assignatura a impartir i horari
23022 Bases de Cirurgia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M12

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Cirurgia
Perfil docent
Bases de cirurgia
Assignatura a impartir i horari
23022 Bases de Cirurgia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M13

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Diagnòstic per imatge. Radiodiagnòstic
Assignatura a impartir i horari
23023 Diagnòstic per Imatge (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M14

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Diagnòstic per imatge. Radiodiagnòstic
Assignatura a impartir i horari
23023 Diagnòstic per Imatge (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M15

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Diagnòstic per imatge. Radiodiagnòstic
Assignatura a impartir i horari
23023 Diagnòstic per Imatge (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M16

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Diagnòstic per imatge. Radiodiagnòstic
Assignatura a impartir i horari
23023 Diagnòstic per Imatge (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M17

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Diagnòstic per imatge. Medicina nuclear
Assignatura a impartir i horari
23023 Diagnòstic per Imatge (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M18

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Anatomia Patològica
Perfil docent
Anatomia Patològica
Assignatura a impartir i horari
23024 Anatomia Patològica (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M19

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Anatomia Patològica
Perfil docent
Anatomia Patològica
Assignatura a impartir i horari
23024 Anatomia Patològica (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M20

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Anatomia Patològica
Perfil docent
Anatomia Patològica
Assignatura a impartir i horari
23024 Anatomia Patològica (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M21

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Anatomia Patològica
Perfil docent
Anatomia Patològica
Assignatura a impartir i horari
23024 Anatomia Patològica (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M22

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Anatomia Patològica
Perfil docent
Anatomia Patològica
Assignatura a impartir i horari
23024 Anatomia Patològica (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M23

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Oftalmologia
Perfil docent
Oftalmologia
Assignatura a impartir i horari
23028 Oftalmologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M24

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Oftalmologia
Perfil docent
Oftalmologia
Assignatura a impartir i horari
23028 Oftalmologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M25

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Oftalmologia
Perfil docent
Oftalmologia
Assignatura a impartir i horari
23028 Oftalmologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M26

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Oftalmologia
Perfil docent
Oftalmologia
Assignatura a impartir i horari
23028 Oftalmologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M27

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Oftalmologia
Perfil docent
Oftalmologia
Assignatura a impartir i horari
23028 Oftalmologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M28

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Oftalmologia
Perfil docent
Oftalmologia
Assignatura a impartir i horari
23028 Oftalmologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M29

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Otorrinolaringologia
Perfil docent
Otorrinolaringologia
Assignatura a impartir i horari
23029 Otorrinolaringologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M30

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Otorrinolaringologia
Perfil docent
Otorrinolaringologia
Assignatura a impartir i horari
23029 Otorrinolaringologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M31

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Otorrinolaringologia
Perfil docent
Otorrinolaringologia
Assignatura a impartir i horari
23029 Otorrinolaringologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M32

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Otorrinolaringologia
Perfil docent
Otorrinolaringologia
Assignatura a impartir i horari
23029 Otorrinolaringologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M33

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Otorrinolaringologia
Perfil docent
Otorrinolaringologia
Assignatura a impartir i horari
23029 Otorrinolaringologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M34

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Otorrinolaringologia
Perfil docent
Otorrinolaringologia
Assignatura a impartir i horari
23029 Otorrinolaringologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M36

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Traumatologia i Ortopèdia
Perfil docent
Patologia medicoquirúrgica: Aparell locomotor. Traumatologia
Assignatura a impartir i horari
23030 Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M37

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Traumatologia i Ortopèdia
Perfil docent
Patologia medicoquirúrgica: Aparell locomotor. Traumatologia
Assignatura a impartir i horari
23030 Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M38

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Traumatologia i Ortopèdia
Perfil docent
Patologia medicoquirúrgica: Aparell locomotor. Traumatologia
Assignatura a impartir i horari
23030 Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M39

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Traumatologia i Ortopèdia
Perfil docent
Patologia medicoquirúrgica: Aparell locomotor. Traumatologia
Assignatura a impartir i horari
23030 Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M40

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Traumatologia i Ortopèdia
Perfil docent
Patologia Medicoquirúrgica. Aparell locomotor. Reumatologia
Assignatura a impartir i horari
23030 Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M41

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia Medicoquirúrgica. Aparell locomotor. Rehabilitació
Assignatura a impartir i horari
23030 Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M42

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia Medicoquirúrgica. Aparell locomotor. Reumatologia
Assignatura a impartir i horari
23030 Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M43

Categoria
Un professor associat d’1,5 hores
Àrea de coneixement
Immunologia
Perfil docent
Immunologia
Assignatura a impartir i horari
23026 Immunologia (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M1

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23021 Patologia General I (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Primer semestre: horari de de matí i horabaixa

Amb activitat assistencial
Centre: Hospital Universitari Son Espases
Categoria professional: Facultatiu especialista. Especialitats mèdiques

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M6

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Medicina
Perfil docent
Patologia general
Assignatura a impartir i horari
23027 Patologia General II (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Amb activitat assistencial
Centre: Hospital Universitari Son Llàtzer
Categoria professional: Facultatiu especialista. Especialitats mèdiques

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)

Codi: M35

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Traumatologia i Ortopèdia
Perfil docent
Patologia medicoquirúrgica. Aparell locomotor. Traumatologia
Assignatura a impartir i horari
23030 Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor (grau de Medicina)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura
 • Segon semestre: horari de de matí i horabaixa

Amb activitat assistencial
Centre: Hospital Universitari Son Espases
Categoria professional: Facultatiu especialista. Traumatologia i Ortopèdia

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Miquel Roca Bennàsar (vocal)
 • Dr. Mauro García Toro (vocal)

Suplents:

 • Dra. Francesca Garcias Gomila (vocal)
 • Dra. Maria Pilar Roca Salom (vocal)