Departament de Medicina (en constitució)

Codi: 230221

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Anatomia i Embriologia Humana
Perfil docent
Radiologia
Assignatura a impartir i horari
23012 Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes I (grau de Medicina)
  • Primer semestre: horari de matí

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Miquel Roca Bennàsar
  • Dr. Mauro García Toro

Suplents:

  • Dra. Francesca Garcias Gomila
  • Dra. Maria Pilar Roca Salom