Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Codi: 213150

Categoria
Un professor ajudant doctor
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
Tecnologia educativa
Perfil com a investigador
Mitjans i recursos tecnològics en el procés d’ensenyament-aprenentatge

Comissió

Titulars:

 • Dr. Jaume Sureda Negre (president)
 • Dr. Jesús Salinas Ibáñez (secretari)
 • Dra. Adolfina Pérez Garcias (vocal)
 • Dr. Joan J. Muntaner Guasp (vocal)
 • Dra. Francesca Negre Bennàssar (vocal)

Suplents:

 • Dr. Santos Urbina Ramírez
 • Dra. M. Dolors Forteza Forteza
 • Dra. Bàrbara de Benito Crossetti

Codi: PAPE1

Categoria
Un ajudant
Àrea de coneixement
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent i com a investigador
Psicologia del desenvolupament

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Eva Aguilar Mediavilla
 • Dr. Daniel Adrover Roig

Suplents:

 • Dr. Josep A. Pérez Castelló
 • Dra. Immaculada Sureda Garcia

Codi: PAPE2

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent
Psicologia del desenvolupament
Assignatura a impartir i horari

22201 Psicologia del Desenvolupament (grau de Pedagogia)

 • Segon semestre: horari de matí (dilluns)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Eduard Rigo Carratalà
 • Dra. M. Teresa Adame Obrador

Suplents:

 • Dra. Eva Aguilar Mediavilla
 • Dr. Daniel Adrover Roig

Codi: 213184

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
Concepcions i perspectives actuals sobre la primera infància. Pràctiques
Assignatura a impartir i horari

10906 Concepcions i Perspectives Actuals sobre la primera infància (Màster Universitari: Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció (MPIN))

 • Primer semestre: horari flexible d’horabaixa

10914 Pràctiques (Màster Universitari: Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció (MPIN))

 • Segon semestre: horari flexible d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. Rosa Rosselló Ramon
 • Dr. Sebastià Verger Gelabert

Suplents:

 • Dr. Joan J. Muntaner Guasp
 • Dra. Begoña de la Iglesia Mayol

Codi: 213106

Categoria
Un professor associat d’1,5 hores
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
Planificació de la intervenció en el camp de l’educació social. Pràctiques II
Assignatura a impartir i horari

22302 Planificació de la Intervenció en el Camp de l’Educació Social (grau d’Educació Social)

 • Segon semestre: els divendres d’11.30 a 13.30 hores

10914 Pràctiques II (grau d’Educació Social en línia)

 • Segon semestre: horari flexible de matí i horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Aina Calvo Sastre
 • Dr. Jordi Vallespir Soler

Suplents:

 • Dra. Francesca Salvà Mut
 • Dr. Rubèn L. Comas Forgas

Codi: 210973

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent
Trastorns en el desenvolupament
Assignatura a impartir i horari

21354 Trastorns en el Desenvolupament (grau de Psicologia)

 • Primer semestre: els dimecres de 15 a 17 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Josep A. Pérez Castelló
 • Dra. Immaculada Sureda Garcia

Suplents:

 • Dra. Eva Aguilar Mediavilla
 • Dr. Daniel Adrover Roig

Codi: 213138

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
Atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu a l’escola
Assignatura a impartir i horari

22139 Atenció a l’Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre: els dimarts de 16.30 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Joan J. Muntaner Guasp
 • Dra. M. Dolors Forteza Forteza

Suplents:

 • Dr. Sebastià Verger Gelabert
 • Dra. Begoña de la Iglesia Mayol

Codi: 210983

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent
Trastorns del desenvolupament
Assignatura a impartir i horari

22019 Trastorns del Desenvolupament (grau d’Educació Infantil)

 • Primer semestre: horari d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Josep A. Pérez Castelló
 • Dra. Immaculada Sureda Garcia

Suplents:

 • Dra. Eva Aguilar Mediavilla
 • Dr. Daniel Adrover Roig  

Codi: 219109

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent
Psicologia del desenvolupament
Assignatura a impartir i horari

22201 Psicologia del Desenvolupament (grau d’Educació Social)

 • Segon semestre: els dimarts de 10.30 a 12.30 hores i els dijous de 10.30 a 12.30 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Eduard Rigo Carratalà
 • Dra. M. Teresa Adame Obrador

Suplents:

 • Dra. Eva Aguilar Mediavilla
 • Dr. Daniel Adrover Roig

Codi: 210982

Categoria
Un professor associat de 3,5 hores
Àrea de coneixement
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent
Psicologia del desenvolupament al llarg del cicle vital I i II
Assignatura a impartir i horari

21302 Psicologia del Desenvolupament al Llarg del Cicle Vital I (grau de Psicologia)

 • Primer semestre: horari flexible de matí i horabaixa
  (Classes pràctiques de l’assignatura)

21305 Psicologia del Desenvolupament al Llarg del Cicle Vital II (grau de Psicologia)

 • Primer semestre: horari flexible de matí i horabaixa
  (Classes pràctiques de l’assignatura)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Eduard Rigo Carratalà
 • Dra. M. Teresa Adame Obrador

Suplents:

 • Dr. Josep A. Pérez Castelló
 • Dra. Immaculada Sureda García

Codi: PAPE3

Categoria
Un professor associat de 4 hores
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
Organització i gestió educatives. Pràctiques I
Assignatura a impartir i horari

22105 Organització i Gestió Educatives (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre: els dijous d’11 a 15 hores

22126 Pràctiques I (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre: horari flexible de matí (organització i seguiment de pràcticum)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. Rosa Rosselló Ramon
 • Dr. Miquel F. Oliver Trobat

Suplents:

 • Dr. Joan J. Muntaner Guasp
 • Dra. M. Dolors Forteza Forteza

Codi: PAPE4

Categoria
Un professor associat de 4 hores
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
Models educatius en la Primera Infància. Pràcticum II
Assignatura a impartir i horari

22007 Models Educatius en la Primera Infància (grau d’Educació Infantil)

 • Segon semestre: els dimecres de 9.30 a 13 hores

22126 Pràctiques II (3 a 6 anys) (grau d’Educació Infantil)

 • Segon semestre: horari flexible de matí (organització i seguiment de pràcticum)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. Antònia Riera Jaume
 • Dr. Miquel F. Oliver Trobat

Suplents:

 • Dra. M. Rosa Rosselló Ramon
 • Dr. Sebastià Verger Gelabert

Codi: 213124

Categoria
Un professor associat de 4,5 hores
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
Recursos tecnològics per a l’educació primària
Assignatura a impartir i horari

22104 Tics aplicades a l’Educació Primària (grau d’Educació Primària)

 • Primer semestre: horari flexible de matí (grup 3)

22122 Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d’Ensenyament-Aprenentatge en l’EP (grau d’Educació Primària)

 • Primer semestre: horari flexible de matí (grup 1)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Santos Urbina Ramírez
 • Dra. Francesca Negre Bennàssar

Suplents:

 • Dr. Jesús Salinas Ibáñez
 • Dra. Adolfina Pérez Garcias