Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Codi: PAPE7

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
 
Assignatura a impartir i horari
22163 Pràctiques de Menció: Suport Educatiu (grau d’Educació Primària)
 • Segon semestre:
  Horari flexible al matí

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Joan Jordi Muntaner Guasp
 • Dra. M. Dolors Forteza Forteza

Suplents:

 • Dr. Sebastià Verger Gelabert
 • Dra. Begoña de la Iglesia Mayol

Codi: PAPE1

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
Pràctiques del grau d’Educació Social
Assignatura a impartir i horari
22327 Pràctiques II (grau d’Educació Social)
 • Segon semestre:
  Horari flexible al matí
22327 Pràctiques II (grau d’Educació Social en línia)
 • Segon semestre:
  Horari flexible al matí

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Rubèn Lluc Comas Forgas
 • Dra. Mercè Morey López

Suplents:

 • Dr. Jaume Sureda Negre
 • Dra. Francesca Salvà Mut

Codi: PAPE6

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent
Pràctiques
Assignatura a impartir i horari
22129 Pràctiques II (grau d’Educació Primària)
 • Primer semestre
  Horari flexible al matí
22164 Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge (grau d’Educació Primària)
 • Primer semestre
  Horari flexible al matí

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. Rosa Rosselló Ramon
 • Dr. Miquel F. Oliver Trobat

Suplents:

 • Dr. Sebastià Verger Gelabert
 • Dra. Begoña de la Iglesia Mayol

Codi: 219109

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent
Psicologia del desenvolupament
Assignatura a impartir i horari
22201 Psicologia del Desenvolupament (grau d’Educació Social)
 • Segon semestre:
  Els dimarts de 10.30 a 12.30 hores
  Els dijous de 10.30 a 12.30 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Eduard Rigo Carratalà
 • Dra. M. Teresa Adame Obrador

Suplents:

 • Dra. Eva Aguilar Mediavilla
 • Dr. Daniel Adrover Roig