Escoltar

Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Codi: 168252

Categoria
Un professor ajudant doctor
Àrea de coneixement
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent
Psicologia del Desenvolupament (grau de Pedagogia)

Perfil com a investigador
Desenvolupament cognitiu i moral

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Eduard Rigo Carratalà (president)
  • Dra. Eva Aguilar Mediavilla (secretària)
  • Dra. Immaculada Sureda Garcia (vocal)
  • Dr. Josep Antoni Pérez Castelló (vocal)
  • Dr. Daniel Adrover Roig (vocal)

Suplents:

  • Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
  • Dr. Jaume Sureda Negre
  • Dra. M. Teresa Adame Obrador