Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Codi: PDE1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent
Mètodes d’investigació i teoria de l’Educació
Perfil com a investigador
Avaluació i programes familiars

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bernat Sureda Garcia
 • Dra. M. del Carme Orte Socias

Suplents:

 • Dr. Lluís Ballester Brage
 • Dr. Xavier Motilla Salas

Codi: PDE2

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent
Fonaments històrics i polítics de l’educació
Perfil com a investigador
Història de l’educació contemporània

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bernat Sureda Garcia
 • Dra. Francesca Comas Rubí

Suplents:

 • Dr. Xavier Motilla Salas
 • Dra. M. del Carme Orte Socias

Codi: PDE3

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Didàctica de l’Expressió Plàstica
Perfil docent
Educació artística i estètica. Projectes artístics en la primera infància
Perfil com a investigador
Recerca en l’obra d’art com a material pedagògic. Recerca en projectes interdisciplinaris i noves metodologies

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bernat Sureda Garcia
 • Dr. Francesc X. Ponseti Verdaguer

Suplents:

 • Dra. Noemy Berbel Gómez
 • Dr. Pere A. Borràs Rotger

Codi: PDE4

Categoria
Un professor ajudant doctor
Àrea de coneixement
Educació Física i Esportiva
Perfil docent
Educació física i hàbits saludables. Pràcticums grau de Primària
Perfil com a investigador
Recerca en la utilització de les noves tecnologies digitals per la promoció de l’exercici físic. Recerca en hàbits de vida saludable i estils de vida actius en població escolar

Comissió

Titulars:

 • Dr. Bernat Sureda Garcia (president)
 • Dra. Francesca Comas Rubí (secretària)
 • Dr. Pere Palou Sampol (vocal)
 • Dr. Francesc X. Ponseti Verdaguer (vocal)
 • Dra. M. del Carmen Touza Garma (vocal)

Suplents:

 • Dra. M. del Carme Orte Socias
 • Dr. Josep L. Oliver Torelló
 • Dra. Patrícia Ferrà Coll

Codi: 200415

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Educació Física i Esportiva
Perfil docent
Hàbits saludables. Pràctiques de Menció: Educació Física
Assignatura a impartir i horari

22121 Educació Física i Hàbits Saludables (grau d’Educació Primària)

 • Primer semestre:
  Els divendres de 15 a 18 hores i de 18.30 a 20.30 hores

22166 Pràctiques de Menció: Educació Física (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre: disponibilitat 4 matins durant el semestre

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Francesc X. Ponseti Verdaguer (vocal)
 • Dr. Pere Palou Sampol (vocal)

Suplents:

 • Dr. Pere A. Borràs Rotger (vocal)
 • Dr. Josep Vidal Conti (vocal)

Codi: PDE5

Categoria
Un professor associat de 4 hores
Àrea de coneixement
Educació Física i Esportiva
Perfil docent
Educació física i la seva didàctica. Pràctiques de Menció: Educació física. Pràctiques I d’Educació Primària. Jocs i esports alternatius
Assignatura a impartir i horari

22115 Educació Física i la seva Didàctica (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre:
  Els dilluns de 9.30 a 11 hores i de 13.30 a 15 hores

22152 Jocs d’Esports Alternatius (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre:
  Els dimecres de 16.30 a 19.30 hores

22166 Pràctiques de Menció: Educació Física (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre: disponibilitat 4 matins durant el semestre

22126 Pràctiques I d’Educació Primària (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre: disponibilitat 4 matins durant el semestre

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Francesc X. Ponseti Verdaguer (vocal)
 • Dr. Pere Palou Sampol (vocal)

Suplents:

 • Dr. Pere A. Borràs Rotger (vocal)
 • Dr. Josep Vidal Conti (vocal)